[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Af Sune Wadskjær Nielsen, kommunikationsafdelingen

To militærpolitimænd – Søren og Bo - fra søværnet bidrager til den danske indsats i Mali, hvor flyvevåbnet har udsendt et herculesfly. De står for sikkerhedsopgaver i Dakar i Senegal, hvor fly og flybesætning har deres base. Dakar er Senegals hovedstad og har en million indbyggere.

- Vi blev mødt med lidt skepsis blandt flyvevåbnets personel. Det gik dog hurtigt op for dem, at der ikke er den helt store forskel på flyvevåbnets militærpoliti og søværnets militærpoliti. De har også forstået, at vi er med på missionen for at hjælpe dem, ikke for stå og ånde dem i nakken, forklarer Søren – den ene af de to militærpolitifolk.

Søren og Bo ankom lige før, både forsvarsministeren og udenrigsministeren i begyndelsen af marts skulle til Mali, så de fik travlt med at planlægge de to ministres besøg.

- Vi gik løs på opgaven med krum hals. Der var en stram deadline for ministerbesøgenes færdige program. Det endte med, at de to besøg blev slået sammen og opgaven blev løst til stor tilfredshed, siger Søren.

I dagligdagen koncentrerer militærpolitifolkene sig mest om sikkerheden, når personellet bevæger sig uden for flybasen. Deres opgaver er blandt andet at eskortere personel fra og til lufthavnen, afholde sikkerhedsbriefinger og at kontrollere brandsikkerheden på personellets hotel. Der har endnu ikke været behov for at MP’erne tager med på flyveturene som eskorte. 

Søren og Bos største udfordring er sproget. Senegaleserne er ikke gode til engelsk. De taler fransk og det lokale sprog wolof. Så det er svært at forklare chaufførerne i de minibusser, de har til rådighed, hvor de skal hen.

- De svarer yes, yes, og ser dybt forvirrede ud, siger Søren. Indtil nu er det dog altid lykkes at nå det rigtige bestemmelsessted på trods af kommunikationsproblemerne.

I modsætning til Mali ligger Dakar ud til Atlanterhavet, og det er de to sømænd glade for.

- Efter et par tiltrængte strandture er det lykkedes os at vænne os til solen og varmen, vi bliver heller ikke så forbrændte af solen mere, fortæller Søren.