[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Af Sune Wadskjær Nielsen, Kommunikationsafdelingen

- Hvilke våben har vagterne?
- Må kvinder og mænd bo på den samme gang?
- Hvem kan fangerne klage til, hvis de bliver tortureret?

Spørgsmålene regnede ned over fængselspersonalet, der i dag havde besøg af en delegation fra den uafhængige afghanske menneskerettighedskommission. Det var ikke kun af nysgerrighed, afghanerne spurgte. De skal overtage tilsynet med afghanske fængsler og stille de spørgsmål til afghansk fængselspersonale, når de kommer hjem, så besøget i Horserød var også en øvelse i at få de rigtige oplysninger.

- Forsvaret har hidtil ført tilsyn med de personer, vi har overdraget til afghanske myndigheder for at tilsikre, at de ikke lider overlast. I og med den danske militære tilstedeværelse er meget lille, så er vi ikke længere selv i stand til at gøre det. I stedet har vi lavet et samarbejde med den afghanske menneskerettighedskommission, så de igennem deres tilsynsvirksomhed kan give os informationer, om de fanger, vi har overdraget til afghanerne, forklarer Lena Mærsk, der er jurist i Værnsfælles Forsvarskommando.


Horserød Statsfængsel er et åbent fængsel, hvor de indsatte har ret frie rammer. Færre af dem begår kriminalitet, når de kommer ud, end fanger fra lukkede fængsler. Foto: Sune Wadskjær Nielsen.


Der var flere ting, der overraskede de afghanske besøgende. Da de så de første foto af Horserød Statsfængsel, troede de, at det var et universitetsområde. Det kom også bag på dem, at fængselsvagterne var ubevæbnede. Selv om der er meget stor forskel på danske og afghanske fængsler, mener Theresa Rytter fra Dignity (Danish Institute Against Torture), at afghanerne kan lære meget af besøget i Danmark.

- De kan se, hvordan det danske fængselsvæsen er indrettet. For eksempel at vi har åbne fængsler. Det har de ikke i Afghanistan, så det er en stor inspirationskilde for dem.  De kan også se, at selve frihedsberøvelsen er straffen, og at de indsatte ikke også skal lide andre afsavn ved at have kummerlige forhold i fængslet, siger hun.

Dignity er vært for det afghanske besøg. De har tidligere holdt kurser for afghanerne, hvor de har besøgt lande på den arabiske halvø. I aften i TV2 Lorry kan du se et indslag om afghanernes besøg i Horserød Statsfængsel.