[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Af Sune Wadskjær Nielsen, Forsvarskommandoen

Det er nogle af NATOs mest lovende officerer, der er i Danmark fra den 25. til 27. juni. Nu er de fleste oberster,  kommandører og oberstløjtnanter, men om nogle år vil mange af dem være generaler og måske endog forsvarschefer i deres respektive lande. Lige nu følger de seniorkurset på NATO Defense College i Rom.

Hvis man skal til tops i et NATO-land, er det vigtigt at have et godt kendskab til sine allierede. Derfor tager de omkring 100 kursister på tre såkaldte studieture i medlemslandene og hos NATOs samarbejdspartnere. Denne tur omfatter ud over Danmark også Norge, Sverige, Finland og Estland. 


Kort efter ankomsten til Danmark lagde officererne fra NATO Defense College en krans ved Monument for Danmarks Internationale Indsats efter 1948. Det er derfor, de optræder i civilt tøj.


I Danmark lægger NATO Defense College en krans ved Monument for Danmarks Internationale Indsats efter 1948. Den 26. juni er deltagerne i Eigtveds Pakhus, hvor forsvarschef general Peter Bartram introducerer dem til det danske Forsvar. Der er også briefinger om dansk udenrigspolitik, forsvarspolitik og den danske indsats i Arktis. Dagen slutter med en paneldebat, hvor forsvarschefen, generalmajor Flemming Lentfer og repræsentanter fra Forsvars- og Udenrigsministeriet svarer på spørgsmål fra deltagerne.

Der er ingen danskere med på årets kursus, men oberst Frank Mathiasen, som er tilknyttet NATO Defense College’s stab som Faculty Advisor, deltager i kursisternes studieture.  Med den mere tilspidsede sikkerhedspolitiske situation i Europa har det været spændende at arbejde på NATO Defense College.

- Stemningen på kurset er som sådan ikke påvirket af krisen i Ukraine, men det er klart, at Ruslands rolle i Europa bliver debatteret ivrigt, ligesom NATOs svar på begivenhederne såvel på kort som på langt sigt også har været genstand for mange drøftelser på kurset, siger Frank Mathiasen.

Danmark er sidste stop på studieturen, og kursisterne vender tilbage til Rom fredag 27. juni.