[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Af Hærstaben

Det danske forsvar har siden den 16. oktober 2014 aktivt støttet de irakiske sikkerhedsstyrker som et bidrag til Operation Inherent Resolve. Danske F-16 fly har blandt andet bekæmpet militære mål fra luften og bidrager nu også med soldater der skal træne og uddanne kurdiske soldater i det nordlige Irak.

Koalitionsstyrkerne har bedt Danmark bidrage med kompetente instruktører. De skal støtte de irakiske sikkerhedsstyrker med uddannelse af kurdiske soldater i førstehjælp (sanitetsuddannelse), skydning og forhold over for miner.

Hæren har med kort varsel forberedt et hold på 28 trænere, samtidig med at andre enheder er på øvelser i Letland, Litauen og Tyskland.
Dette er et godt eksempel på, hvad Hæren er ved at omstille sig til efter den langvarige operation i Afghanistan.
- Vi skal med kort varsel kunne levere de bidrag en altid skiftende sikkerhedspolitisk situation dikterer. Vi er en indsatsklar hær på vej til et højt beredskab, udtaler generalmajor H.-C. Mathiesen, chef for Hærstaben.

De danske soldater skal være en del af den samlede træningsmission i Irak. De tilknyttes den britiske 2. bataljon fra The Princess of Wales’s Royal Regiment.
Det danske træningsbidrag fra 2. Brigade har gennemført de første forberedelser i Høvelte, da størstedelen af soldaterne kommer fra den Kongelige Livgardes II Panserinfanteribataljon.
Den kommende uge skal de 28 soldater til Cypern for at afslutte forberedelserne. De skal her sammen med deres britiske kolleger øve sig på det materiel og de våben, de skal bruge i træningen af de kurdiske soldater i Irak.

De danske soldater flyver til Irak sidst på måneden og skal påregne at skulle løse opgaven de kommende tre måneder.

Den danske styrke skal opholde sig i det nordlige Irak. Af hensyn til operationssikkerheden ønsker Forsvaret ikke at oplyse styrkens præcise placering.


KAMPEN MOD DAESH

• Den  styrke som koalitionen bekæmper benævnes: AI-Dawlah al-islamiyah fi Iraq wa al-Sham (DAESH))
• DAESH skaber humanitære kriser og store menneskelige lidelser.
• DAESH’s ekstreme ideologi, terrorisme, ambitioner og tilsidesættelse af international regler udgør en alvorlig trussel mod Irak og Syrien, men også mod andre lande overalt på kloden.
• Danmark er en del af en stærk global koalition på en lang række lande, hvis indsats mod DAESH er nødvendig, og ikke er rettet mod nogen etniske eller sekteriske grupper.
• Koalitionsstyrkernes militære indsats har til formål at gøre det muligt for de irakiske sikkerhedsstyrker at bremse DAESH’s fremrykning og at kunne iværksætte modangreb for at genoprette kontrollen med og herredømmet over irakisk territorium.
• Kampen mod DAESH er en langvarig indsats på en lang række område. Fly- og landmilitære bidrag er blot nogle af virkemidlerne.
• Ud over F16-bidragene har Forsvaret nu pålagt Hæren at forberede et træningsbidrag til Irak, som det fremgår af folketingsbeslutning B123.
• Værnsfælles Forsvarskommando er sammen med samarbejdspartnere i koalitionen ved at se på langsigtede løsninger, herunder sammensætning og placering af andre bidrag.