[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]Når Flyvevåbnets Challenger fly på miljøovervågning runder Bornholms luftrum, forlænges turene med yderligere 2-3 timers flyvning.
Som led i NATOs øgede tilstedeværelse i Østersøregionen vil flyene observere civil og militær trafik i internationalt farvand. 

læs artikel på flyvevåbnets hjemmeside:

Se også Forsvaret.tv og viden om: challenger