[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Af Forsvarskommandoen

I medfør af forsvarsforliget og de budgetanalyser, der er gennemført, målrettes og effektiviseres Human Ressource (HR) administrationen i Forsvaret.

Omorganiseringen består i:

* Målretning af indsats/ydelser på rekrutterings- og rådgivningsområdet.
* Optimering af HR-administration på løn- og dataområdet.
* Mere effektiv administration på HR-området.

Omorganiseringen af Forsvarets Personeltjeneste er inddelt i to faser. Fase 1 blev igangsat 1. maj 2013 og tilendebragt den 1. november 2013. Her blev Forsvarets Personeltjeneste reduceret til cirka 555 fuldtidsstillinger. Fase 2 iværksættes nu og indeholder en besparelse af lønsum der svarer til ca.100-130 stillinger frem mod 2017.

I 2014 nedlægger FPT stillinger, der svarer til lønsum for ca. 50-65 medarbejdere. Besparelsen skal findes ved en intern optimering af staben ved Forsvarets Personeltjeneste og de decentralt placerede HR-partnerelementer ved Forsvarsstaben, Hjemmeværnskommandoen, de operative kommandoer og øvrige tjenester i støttestrukturen. Fordelingen af stillingerne er endnu ikke fastlagt. Forsvarets personeltjeneste vil søge at omplacere medarbejderne, udnytte naturlig afgang, samt indgå aftaler om frivillig fratræden. Afskedigelser af de medarbejdere, der ikke kan omplaceres eller findes en anden løsning for, forventes at ske fra medio 2014.

Medarbejderne er løbende blevet orienteret om den overordnede plan for fase 2. Nu fortsætter FPT dialogen med samarbejdsudvalget om de nærmere konsekvenser i fase 2. Dialogen skal sikre medarbejderne en ordentlig behandling og HR-organisationen de rette kompetencer. Når den endelige organisation, som grundlag for fase 2 er fastlagt, vil medarbejderne i FPT være de første der får besked.

Det er desuden planen at spare lønsum, der svarer til ca. 10-15 stillinger ultimo 2015.  Derudover gennemføres en optimering af processer og arbejdsgange i Forsvarets elektroniske administrationssystem (DeMars). Forsvaret forventer i den forbindelse at kunne spare lønsum, der svarer til op mod 50 stillinger ultimo 2016. Fordelingen af disse stillinger er endnu ikke identificeret.

Således forventer Forsvaret at kunne indføre besparelser svarende til lønsum for ca.100-130 stillinger frem mod 2017.