[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Af Hjemmeværnskommandoen

Hjemmeværnet skal specialiseres og støtte Forsvaret på en række områder. Det er de gode erfaringer med Hjemmeværnets indsats nationalt under stormen Bodil og internationalt med bevogtningsopgaver i Kosovo og Afghanistan, der åbner de nye muligheder for hjemmeværnsfolkene.

- Det er simpelthen det bedste tilbud, Hjemmeværnet har fået fra Hæren i 25 år, fordi det rummer så mange relevante og spændende opgaver, siger Hjemmeværnets chef, generalmajor Finn Winkler.

Emnekataloget fra Hærens operative Kommando lægger op til en øget lokal forankring af samarbejdet, hvilket betyder at de lokale hjemmeværnsenheder bliver tættere knyttet til Hærens myndigheder.

Hjemmeværnet har været omstillingsparate siden de nye tider efter den kolde krig og nu med erfaringerne fra internationale missioner.

- Det er en spændende udvikling der vil give os frivillige soldater flere militære opgaver, mener Søren Andersen fra Hjemmeværnskompagni Holstebro.