[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Af Kommunikationsafdelingen

Siden Esbern Snare sejlede fra Danmark for at bekæmpe pirater i september 2013, er skibet overgået fra den ene mission til den næste, uden at skibet har været hjemme. Efter indsættelse i Operation Ocean Shield ved Afrikas Horn i efteråret 2013, sejlede Esbern Snare til Middelhavet for at varetage flagskibsrollen i den maritime del af RECSYR – missionen der havde til opgave at bortskaffe Syriens depoter af kemiske kampstoffer. Fra Middelhavet gik rejsen så atter tilbage gennem Suezkanalen for igen at være indsat i NATO anti-pirateri operation. Denne gang med danskledet NATO stab om bord.

General Peter Bartram ledsages under besøget i Abu Dhabi af chefen for Marinestaben, kontreadmiral Frank Trojahn, som udtalte følgende om Esbern Snares indsats. 

- Esbern Snares skiftende opgaveløsning er et godt eksempel på den store fleksibilitet, Søværnets skibe har. Først indsat ved Afrikas Horn, siden sendt til farvandet ud for Syrien og nu tilbage i Operation Ocean Shield.

- Det betyder, at skibet har været udsendt i mere end et år i to meget forskellige operationer. Dette er gennemført, uden at det har været nødvendigt at søge hjemhavn eller gennemføre ny missionsuddannelse. Det er ganske godt gået af et lille land som Danmark.

- Men den langvarige indsættelse har trukket store veksler på skib og besætninger, hvorfor alle ser frem til, at skibet sidst på året returnerer til basehavnen i Danmark. Her udestår en stor vedligeholdelsesopgave, og mindst ligeså vigtigt vil det give besætningerne en tiltrængt og velfortjent mulighed for at samle kræfter inden kommende ventede eller uventede opgaver skal løses.General Peter Bartram fremhævede betydningen af Danmarks indsats.

- Vi har set, at antallet af angreb på handelsskibe i området har været konstant dalende den seneste tid. Det betyder ikke, at problemet med pirateri er løst, men operationen har fået en anden karakter end tidligere. Fokus er nu i højere grad på at assistere regionale aktører med opbygning af deres evne til selv at tage vare på sikkerheden til søs i deres farvande. Det betyder samtidig, at NATO for tiden er i færd med justere operationen mod en mere fleksibel tilgang til opgaveløsningen.

-NATO er som alliance afhængig af, at partnerne stiller op. For Danmark har det betydet, at vi igen står i spidsen for én af de fire stående NATO flådestyrker. Det er en opgave, der koster mange ressourcer, men også en vigtig opgave. Det har en særlig betydning for Danmark som søfartsnation at være med til at gøre havene til sikre transportveje.

Uddanner Somalisk Kystvagt
Samtidig med at danske krigsskibe bekæmper pirateri, deltager Søværnet i kapacitetsopbygning af kystvagterne i Østafrika og Adenbugten. Også her har Esbern Snare fornylig spillet en rolle, nemlig ved at træne mandskab fra
regionale somaliske enheder.

Galmudug Kystvagt og Boosaaso Havnepoliti har gennemgået en EU-ledet basal kystvagtsuddannelse. Og den uddannelse har Esbern Snare bygget videre på.  Personalet er blandt andet blevet undervist i førstehjælp, motorlære, tilbageholdelse, teknikker til at undersøge gerningssteder og planlægning og praktisk indsættelse af politistyrker til søs.

Læs mere om træningen her på Marinestabens hjemmeside.

Airdrop
Danmark støtter også Operation Ocean Shield med et Challenger overvågningsfly udstationeret på Seychellerne.  At de to danske enheder også kan hjælpe hinanden i et rent nationalt anliggende, blev bevist for to uger siden langt ude i det Indiske Ocean.  Skibets vigtige helikopter manglede en reservedel, og der var 1.400 kilometer til nærmeste havn. 

Reservedelen blev sendt til Seychellerne, taget om bord på Challenger flyet og kastet ud med skærm over Esbern Snare, der samme dag kunne melde helikopteren klar igen.

Se video fra Airdrop til Esbern Snare her: