[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Af Forsvarets Personeltjeneste

Fire uddannelsesretninger i henholdsvis Søværnet og Flyvevåbnet starter i 2015, men den nye officersuddannelse for Hæren, samt to uddannelsesretninger på Søværnets og Flyvevåbnets officersuddannelser går først i luften i 2016. Det ændrer dog ikke meget på rekrutteringsindsatsen.

Maskinen kører
Fra et rekrutteringsperspektiv fortsætter de fleste rekrutteringstiltag ufortrødent. Det betyder, at messer og uddannelsesforedrag, annoncering i uddannelsestillæg og fagblade, dialog med studievejledere, nyhedsbreve etc. gennemføres som planlagt. Tiltagene har været i gang siden årsskiftet 2012/2013, hvor de nye officersuddannelser blev en del af markedsføringen af Forsvarets Uddannelser.

Også de ekstra indsatser, der er planlagt til efteråret, så som en målrettet
PR-indsats, justering af hjemmesider, udvikling af arrangementer, hvor det er muligt at besøge skoler og værn etc., arbejdes der videre med.

- Det lange seje træk er afgørende for rekrutteringen, da den eksterne målgruppe er meget lidt bevidst om Forsvaret set i forhold til muligt uddannelses- og karrierevalg. Derfor vælger vi at fastholde fokus bredt, forklarer oberstløjtnant Tage Byrnak, der er chef for Forsvarets Rekruttering.

Reklamer justeres
Aflysningen får betydning for timingen og styrken af den del af rekrutteringen, der direkte er kampagnerelateret. De rekrutteringskampagner, som Forsvarets Rekruttering udvikler fra efteråret 2015, vil være målrettet og tilpasset omfanget af ansøgninger til de uddannelser i Søværnet og Flyvevåbnet, der har optag fra 2015.

Udskydelsen får ikke betydning for rekruttering til akademiuddannelser i 2015.

Du kan læse mere om officersuddannelserne på forsvaret.dk.