[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Køreskolerne i Skive, Aalborg, Varde og Slagelse skal i løbet af de kommende måneder gennem nogle strukturelle ændringer, der betyder, at medarbejdere eventuelt må flytte, kompetenceudvikles, få nye opgaver eller afskediges.

Forsvaret vil tilpasse kapaciteten ved køreskolerne, så produktionen af kørekort i højere grad bliver afstemt med Forsvarets behov.

- Vi har i en længere periode haft et mindre træk på uddannelsen til kørekort og har konstateret en nedadgående efterspørgsel, siger major Kim Berg, der er chef for Aktivitets- og Ressourcestyringssektionen i Hærens Operative Kommando.

Han forklarer, at udviklingen hænger sammen med nogle generelle ændringer i Forsvarets behov for kørekort.  

Forsvarets køreskoler kan i fremtiden løse deres opgaver med færre medarbejdere. De fire køreskoler har i dag en struktur på 77 stillinger. Det er dog ikke alle stillinger, der er besat. 

- Vi har i en årrække haft et ansættelsesstop for kørelærere, hvilket betyder, at vi ikke har genbesat de ledige stillinger, siger major Kim Berg. 

Derfor forventes antallet af personer, der påvirkes direkte af tilpasningen i form af afskedigelse, at være 15 – 20 medarbejdere. Ud over den kapacitetstilpasning, der nu sættes i gang, er en projektorganisation i Forsvaret i færd med at undersøge mulighederne for at tilpasse strukturen ved køreskolerne på længere sigt. I den forbindelse undersøges også muligheden for at udlicitere kørekortsuddannelserne til eksterne udbydere.   

Som det fremgår ovenfor, vil en del medarbejdere blive direkte eller indirekte berørt af beslutningen om tilpasning af strukturen ved Forsvarets køreskoler.

Forsvaret vil gøre, hvad der er muligt for at hjælpe de berørte medarbejdere snarest muligt.

FAKTA
Kapacitetstilpasningen falder ind under det forligsprojekt, som køreskolerne ifølge forsvarsaftalen skal udmønte frem til 2017, hvilket skal sikre en sund økonomisk drift og øget fleksibilitet for Forsvarets køreskoler.