[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Af Sune Wadskjær Nielsen, Forsvarskommandoen.

Den tidligere soldat Allan Jensen har haft det skidt siden, han vendte hjem fra sin udsendelse i Irak i 2004. En samtale med Veterancentrets beskæftigelseskonsulenter har givet ham nyt mod på at komme i gang med job og uddannelse.

- Jeg ved ikke, hvor jeg havde været i dag, hvis ikke jeg havde ringet til Jørgen fra veterancentret, så var jeg bare blevet sendt videre til kontanthjælpssystemet. Så havde jeg bare været kontanthjælpsmodtager i dag.

Allan Jensen er nu i gang med en HF-uddannelse og vil læse til pædagog. Veterancenterets beskæftigelseskonsulenter bliver et vigtigt bindeled mellem soldaten og kommunens sagsbehandlere og medarbejdere på jobcentre.

- Nogle veteraner kommer med oplevelser, der gør, at de er såret på sjælen.  De kan have en meget lav stresstærskel. Hos kommunen kan der være en manglende forståelse for, at soldaten har svært ved at træffe beslutninger, siger Jørgen Hvid fra Veterancenteret.

De otte beskæftigelseskonsulenter er foreløbig ansat i en treårig periode. Det er den statslige SATS-pulje, som finansierer projektet.

Du kan læse mere om beskæftigelseskonsulenterne her