[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Af: Pernille Kroer, VFK
Foto: Absalon


Alle tre helikoptere fra de tre krigsskibe var i luften på én gang, da der blev udvekslet visitter mellem det danske støtteskib HDMS Absalon og de to japanske destroyere JDS Akizuki og JDS Sawagiri. Officerer fra Absalson blev fløjet over på Akizuki for en briefing og en rundvisning, mens officerer fra de japanske krigsskibe blev fløjet over på Absalon, hvor de blev modtaget af skibschef, kommandør Per Moll Petersen.

Under mødet på Absalon diskuteredes blandt andet problematikker i forhold til antipirateri.

Operationsofficer på Absalon, kaptajnløjtnant Henrik Lund i samtale med to japanske officerer om bord på Absalon.

Mens visitterne stod på, og skibene var under passage, gennemførtes replenishment at sea, det vil sige tankning af olie, mellem Absalon og Akizuki. Under manøvren sejler skibene tæt på hinanden, mens der føres en olieledning fra det ene skib til det andet, hvorigennem der tankes olie.


En af de japanske helikoptere lander på Absalon.

Læs mere om Absalon i NATO Operation Ocean Shield