[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Af Værnsfælles Forsvarskommando

Forsvarschefen havde Grundlovsdag besøg i Kuglegården af en delegation fra det kinesiske forsvar. Den kinesiske delegation blev ledet af generalløjtnant Wang Guazhong, næstkommanderende i den kinesiske generalstab.

Der blev gennemført ”Office Call” på Forsvarschefens kontor, hvor især Forsvarschefens kommende besøg i Kina var på tale.

- Det var gode, frugtbare drøftelser, der fokuserede på fremtidige samarbejdsmuligheder, udtalte Forsvarschefen. 
Besøget i Kina indeholder bland andet, at Forsvarschefen taler på Kinas National Defence University.