[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Af Lars Bøgh Vinther, Værnsfælles Forsvarskommando

I næste måned begynder fregatten Peter Willemoes og den besætning  seks ugers hård uddannelse hos engelske Royal Navy. Optakten var to veloverståede uger hos den tyske marines havariskole i Lybeck.

Søværnets tre nye fregatter er så avancerede, og stiller så store krav til den godt 120 mand store besætning, at træningskurser hos højt specialiserede centre i Tyskland og England skal gennemføres med udmærkelse. Peter Willemoes er første danske flådeenhed, som skal gennemføre den såkaldte FOST, Flag Officer Sea Training. Senere følger resten af besætningerne på både fregatter og støtteskibene Absalon og Esbern Snare.

Professionaliseringen af Søværnet betyder, at skibene vil kunne indgå i store internationale flådestyrker på lige fod med f.eks. amerikanere og englændere.

Under træningen i Lybeck Bugten var fokus først og fremmest på at beholde kampkraften, selvom brande, eksplosioner, angreb og læk truer.

Se video fra træningen hos den tyske marine: