[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Af VFK Pressesektionen

De danske F-16-fly, der er udsendt som bidrag til Operation Inherent Resolve, har siden seneste opdatering 11. december fløjet 37 missioner og anvendt 13 bomber. 
Missionerne, som de danske fly har deltaget i, har været offensive, og de danske fly har i den forløbne periode deltaget i missioner i områderne omkring Tikrit, Bayji, Mosul samt i Al-Anbar-regionen. Målene for bomberne har været køretøjer, bygninger og fjendtlige styrker.

De danske fly har primært fløjet missioner, der kaldes Airborne Alert Interdiction. Ved denne type missioner patruljerer flyet i luften, samtidig med at piloten får udpeget nogle objekter og steder på jorden, der skal ses nærmere på. Hvis der her lokaliseres og identificeres militære mål, kan flyene på samme måde som under Close Air Support-missioner (CAS) beordres til at angribe disse mål.

Derudover har de danske fly gennemført flere Close Air Support-missioner (CAS), hvor flyene er indsat direkte som luftstøtte til styrker på landjorden. Her vil flyene patruljere over et bestemt område, hvorefter de vil kunne blive indsat af koalitionen, når der er behov for støtte. Luftstøtten vil variere afhængig af hvad der er behov for.  Det kan både dreje sig om overvågningsopgaver og bombninger af mål.  På nogle af CAS-missionerne har de danske F-16 fly kastet bomber i forbindelse med kamphandlinger på jorden.

På de missioner, hvor de danske F-16 ikke har anvendt våben, har de bidraget med overvågning og indhentning af efterretninger. På sådanne overvågningsmissioner er flyene dog altid klar til at anvende våben, hvis der er behov for det.
Siden første mission den 16. oktober 2014, har det danske bidrag i alt fløjet 130 missioner og anvendt 87 bomber. Alle
de danske bomber er præcisionsstyrede, hvilket vil sige at de styres mod deres mål af enten laser eller GPS.

Læs mere om koalitionens gennemførte angreb hos US Central Command: www.centcom.mil

Fakta:
Det danske F-16 bidrag til Operation Inherent Resolve består af syv fly (hvoraf tre er i logistisk reserve) og op til ca. 140 mand.  Udover F-16 bidrager Danmark også med et C-130J Hercules transportfly samt to hold trænere fra Hæren, der skal vejlede og uddanne de irakiske sikkerhedsstyrker.