[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Af Værnsfælles Forsvarskommando

Generalmajor Stuart Skeates, chef for det britiske Standing Joint Forces Headquarters besøgte Værnsfælles Forsvarskommando den 24. november i sin egenskab af chef for opbygningen af JEF samarbejdet. Besøget gav generalmajoren mulighed for at drøfte status på udviklingen af JEF samarbejdet med bl.a. Viceforsvarschefen, generalløjtnant Per Ludvigsen og chefen for Operationsstaben, generalmajor Flemming Lentfer.


Foto: Ida Wolff Ravneberg.

Chefen for Operationsstaben generalmajor Flemming Lentfer understregede de nære relationer mellem Storbritannien og Danmark, da han i forbindelse med besøget sagde til generalmajor Stuart Skeates:

- At samarbejdet mellem Storbritannien og Danmark er baseret på tillid og tiltro, der er optjent gennem vores mangeårige indsættelser i Irak såvel som Afghanistan. Der er fra dansk side stor opbakning til udvikling af JEF samarbejdet.

Syv lande er med

Danmark deltager sammen med Estland, Letland, Litauen, Norge og Holland i udviklingen af det multinationale militære samarbejde, Joint Expeditionary Forces (JEF), der ledes af Storbritannien – en af Danmarks væsentligste militære samarbejdspartnere. JEF kan fra 2018 danne rammen om udsendelse af dansk forsvar under britisk ledelse. JEF er fleksibel i natur, både politisk og militært med få partnernationer og samarbejdede kapaciteter, hvilket afføder en hurtig reaktionsevne. Danmark vil således træffe beslutning om deltagelse i JEF missioner fra gang til gang, ligesom det militære bidrag skræddersys på baggrund af den konkrete opgave og de øvrige JEF partneres deltagelse.

JEF forberedes til at kunne løse opgaver i det fulde spektrum. Det betyder, at JEF eksempelvis kan indsættes forud for eller som led i en NATO operation, på mandat af FN eller i rammen af en koalition. Dansk forsvar har gennem en årrække samarbejdet tæt med britisk forsvar. Med etableringen af JEF, etableres rammerne for en naturlig videreførelse af et allerede tæt samarbejde på en måde, der sætter Danmark i stand til, sammen med Storbritannien og de øvrige JEF partnerlande, at reagere hurtigt på internationale kriser og konflikter.