[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Af kaptajn Svend Olaf, OIR Hold 3

Det danske hærbidrag i Iraks Anbar-provins - DANCON OIR Hold 3 - har den seneste periode haft et særdeles højt aktivitetsniveau. Styrken har uddannet enheder fra både det irakiske flyvevåben og den irakiske hær. 

Som noget nyt har de danske trænere påbegyndt militær uddannelse af det irakiske, føderale politi (FEDPOL). DANCON vil sideløbende med uddannelsen af FEDPOL fortsat uddanne soldater fra den irakiske hær.
 


FEDPOL på skydebanen. Foto af DANCON OIR hold 3

Militær udrustning og uddannelse
Formålet med FEDPOL-træningen er at uddanne irakiske sikkerhedsstyrker til at kunne sikre, fastholde og forvalte områder, hvor den irakiske hær allerede har nedkæmpet ISIL for derved at frigøre hæren, så den kan lægge tyngde andre steder. FEDPOL-betjentene har forud for deres ankomst til de danske trænere gennemgået et grundforløb ved Task Force Carabineri nær Bagdad. En uddannelse som italienske politibetjente står for.


Dansk soldat udleverer enkeltmandsudrustning til en politisoldat fra det føderale irakiske politi. Foto af U.S. Army photo, Sgt. Powell.

Politisoldater er efterspurgte
Når politisoldaterne har modtaget uddannelse, vil de blive sendt til områder, hvor den irakiske hær har fjernet ISIL. På grund af den irakiske hærs fremgang er behovet for politisoldaterne støt stigende. Det forøgende pres på ISIL har også medført, at terroristerne den seneste tid har indsat alt for at begrænse koalitionens muligheder for at støtte de irakiske styrkes fremstød.

Det har blandt andet betydet, at ISIL med raketter har beskudt lejren, hvor danske soldater opholder sig og arbejder. Ingen soldater er kommet til skade.


Finskytteuddannelse af FEDPOL gennemføres af danske instruktører. Foto: DANCON OIR hold 3

FAKTA

 Det danske bidrag på Al Asad Air Base har det seneste år ydet træning, rådgivning og undervisning af irakiske styrker med det formål at gøre de irakiske soldater bedre rustet til besejre ISIL og dermed på lang sigt forbedre sikkerheden i Irak. Grundstammen i det aktuelle DANCON OIR Hold 3 udgøres af I Panserinfanteribataljon fra Den Kongelige Livgarde, men specialister fra hele Forsvaret indgår i holdet, som i alt består af 137 soldater inklusiv et mindre detachement i Bagdad. Der deltager ca. 60 nationer i kampen mod ISIL, hvoraf 13 nationer står for træningen af de irakiske sikkerhedsstyrker – Building Partner Capacity. Indtil videre er ca. 22.000 irakiske soldater blevet uddannet. Heraf har danske soldater bidraget til uddannelsen af ca. 3.500 irakiske soldater. Den danske styrke er i Irak på anmodning fra den irakiske regering.