[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Af Værnsfælles Forsvarskommando

Operation Inherent Resolve

Kampflybidraget
De danske F-16 kampfly har i den seneste uge fløjet 10 missioner. Missionerne har fundet sted over de irakiske provinser Erbil, Dahuk og Ninawa samt de syriske provinser Al Raqqah, Halab og Al Hasakah.
Missionerne har omfattet angreb på morterstillinger, bygninger, luftværnskanoner, opmarcheringsområder og køretøjer.

Fra onsdag 7. september kl. 12.00 til onsdag den 14. september kl. 12.00 er følgende gældende:
- Der er fløjet 10 missioner
- Der er anvendt 12 præcisionsbomber
Den samlede total er dermed:
- Der er fløjet 131 missioner
- Der er anvendt 193 bomber

Træningsbidraget
I den forgangne uge har der været opstart på træningen af Border Guard Police. Træningsbidraget har desuden været involveret i uddannelse af sygehjælpere fra den 7. irakiske division.

Radarbidraget
Overdragelsen fra Hold 3 til Hold 4 er nu overstået. Hold 3 ankom til Danmark i weekenden efter en veloverstået mission.  
I løbet af ugen har radaren kørt uden afbrydelser. Bidraget støtter for tiden koalitionens kamp mod ISIL-fraktioner omkring de befriede områder vest for Bagdad.

Transportbidraget
Flyet har i ugens løb været begrænset i sit virke pga. fejl på stellet. Derfor har bidraget ikke kunnet beflyve alle pladser i Irak og har af den grund aflyst flere missioner.
En CARGO specialist er tilgået missionen denne weekend og det har allerede haft en god effekt. Hans opgave er at støtte alle tre samarbejdende eskadriller med at få planlagt og pakket deres gods korrekt.


Minusma
Der har været holdskifte blandt de danske specialoperationsstyrker i Mali. Hold 2 er nu klar til at fortsætte den indsats, som hold 1 har ydet de seneste fire måneder.

Standing NATO Maritime Group 2
Absalon er efter deltagelse i OPRECLIB – fjernelse af kemiske stoffer fra Libyen - nu atter i Middelhavet. Skibet indgår nu i NATOs anden stående fregatstyrke - Standing NATO Maritime Group 2.
Skibsbidraget løser sammen med andre NATO-enheder opgaver i forbindelse med Operation ACTIVE ENDEAVOUR, der har til hensigt at imødegå ulovlige aktiviteter i hele Middelhavet. Absalon er i øjeblikket indsat i det vestlige Middelhav.
Ud over Absalons egen besætning er der blandt andet tilført en helikopter fra Flyvevåbnet, specialoperationsstyrker fra Frømandskorpset og andre særlige kapaciteter. Absalon skal efter planen vende tilbage til Frederikshavn i begyndelsen af december.

Andre missioner
Der er intet at bemærke fra de øvrige danske missioner i udlandet.