[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]


 Tekst og foto: Louise Schierup, Danske Division.


- Værnepligten ved Telegrafregimentet på Haderslev Garnison skal være unik, uden at der gås på kompromis med uddannelsesmålene, udtaler kompagnichef kaptajn Tommy Gohr.

- Ideen opstod efter et besøg ved Opklaringsbataljonen på Bornholm, hvor de har gjort en del tiltag med udgangspunkt i en tidligere marineinfanteriuddannelse for at gøre værnepligten mere enheds- og garnisonsnær. Jeg har brugt samme tankegang og taget udgangspunkt i Haderslev Garnison og dennes historie, og her var det helt naturligt, at det var 2. verdenskrig og den 9. april, der skulle være omdrejningspunktet. Den overordnede ide er altså, at det skal skabe en værnepligt, der er unik for Haderslev Garnison og Telegrafregimentet. Ideen blev løftet til de værnepligtige på det tidligere hold, hvor tilslutningen til initiativet var stort.

– Vi har meget positive erfaringer fra det forrige hold. Der er generelt en stor interesse for historien fra de værnepligtiges side. Der er ingen tvivl om, at det at være på et historisk sted har stor betydning, hvilket bekræfter, at det at anvende 2. Verdenskrig og 9. april som omdrejningspunkt er det helt rigtige. De værnepligtige på det forrige hold har i forbindelse med gennemførelsen af 9. april-øvelsen efterspurgt mere historisk viden, og de har desuden været interesserede i at komme ud at se nogle af de historiske steder, som knytter sig til 9. april.

Initiativet skal være med til at give de værnepligtige et højere tilhørsforhold til enheden og tjenestestedet, og holdet i sig selv skal fremstå unikt. Derfor navngives det næste værnepligtshold med navn frem for et nummer, som man gør på Hærens Officersskole. Det første hold får navnet ”Hold Vesterby 2016”.

- Frode Vesterby blev dræbt i kamp mod tyskerne i Haderslev den 9. april 1940. Vesterbys slægt har godkendt brugen af navnet og vil fremadrettet følge projektet, blandt andet med et besøg på kasernen, fortæller kompagnichef Tommy Gohr.Fakta: Værnepligt ved Haderslev Garnison
  • Den 1. august starter værnepligtsuddannelsen på Haderslev Garnison igen. På nuværende tidspunkt er der 96 tilmeldte, fordelt på 77 mænd og 19 kvinder.
  • ”9. april-øvelsen” er en kontroløvelse for de værnepligtige. Øvelsen er bygget op omkring de historiske begivenheder i Sønderjylland i forbindelse med besættelsen den 9. april 1940, hvilket betyder, at øvelsen starter på det sted i Sønderjylland, hvor de danske styrker havde den indledningsvise kamp mod tyskerne. Herefter bevæger aktiviteterne sig op gennem Sønderjylland, hvor de værnepligtiges uddannelsesniveau samt fysiske og mentale robusthed kontrolleres, til de er tilbage på Haderslev Kaserne. 
  • Haderslev Garnison, Telegrafregimentet startede med at uddanne værnepligtige igen tilbage i 2013. Det forrige hold var de første til at opleve Hærens nylige tiltag med fælles indkvartering af mænd og kvinder på samme stuer, et tiltag som har fået stor succes og positiv tilbagemelding at dette nu bliver standarden for værnepligtsuddannelsen i Hæren.