[Oprindeligt publiceret af Arktisk Kommando]

Af Jette Elkjær 
 
Arktisk Kommando modtog sent søndag eftermiddag en melding fra Slædepatruljen SIRIUS om, at et slædehold under patrulje i det nordligste Grønland havde mistet sit hundespand. Uheldet skete, da et bindeled mellem hundespand og slæde knækkede. Hundene fortsatte med at løbe men uden slæden.

Meldingen fra slædeholdet afstedkom, at Arktisk Kommando straks gik i gang med at koordinere et større eftersøgningsarbejde efter de bortløbne hunde. 

Søndag aften bestod eftersøgningsindsatsen af de to patruljeførere samt et andet slædehold, som var i området. Mandag morgen blev indsatsen udvide med et Challenger fly fra Luftgruppe Vest, som er en enhed under Arktisk Kommando. De fik til opgave at søge efter hundene fra luften. Et fly af typen Twin Otter blev derudover rekvireret fra Arktisk Kommandos islandske samarbejdspartner Nordlandair.


Det andet slædehold i området ses her under deres eftersøgning efter de bortløbne hunde.

Ved hjælp af Challenger flyets kamera samt ved brug af kikkert fik flyets besætning lokaliseret hundespandet, som sad i samlet flok. Twin Otter flyet blev herefter sendt mod hundenes position. Med på Twin Otter flyet var bl.a. to patruljeførere fra SIRIUS reservestyrke, to ekstra hunde fra Slædepatruljen SIRIUS samt medicin og udstyr til brug for eventuel behandling af hundene.


Besætningen på Challenger flyet har her lokaliseret de 13 hunde.

Efter ankomst til hundenes position kunne de to patruljeførere fra SIRIUS reservestyrke konstatere, at en hund ulykkeligvis var død ved kvælning, mens tre havde mindre skader. 

De to patruljeførere ankom kort tid efter til positionen, hvor de blev genforenet med deres hundespand. De gik i gang med at behandle hundene for de småskader, som de havde pådraget sig under de godt 24 timer, de havde været væk.

Tirsdag eftermiddag modtog Arktisk Kommando melding om, at slædeholdet var klar til at genoptage deres patruljering med hundene.

Den hurtige indsats fra Luftgruppe Vest, Nordlandair, patruljeførerne fra de to slædehold samt SIRIUS reservestyrke, og det gode samarbejde imellem dem og Arktisk Kommando betyder, at der fortsat er seks fuldt operative slædehold til bl.a. at løse suverænitetshævdelse i Grønland.