[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Combined Task Force 151 (CTF 151) er den flådestyrke, der beskæftiger sig med antipirateri operationer i farvandet ud for blandt andet Afrikas Horn, og som er under ledelse af den amerikansk-ledede koalition Combined Maritime Forces (CMF). CMF er en koalition der består af tre flådestyrker og sammenlagt 32 forskellige deltagende nationer.Danmark bidrager i forvejen til CMF opgaveløsning via to stabsofficerer, der er placeret i CMF hovedkvarter i Bahrain. Danmark har siden 2006 bidraget med både krigsskibe, overvågningsfly, stabe og stabsofficerer til CMF og CTF 151 opgaveløsning.

I det daglige kommer stabsofficeren til at virke i en international sammensat stab under ledelse af en chef fra Bahrain.

-Jeg har set meget frem til at komme ned til CTF 151. Det er en udfordring, jeg tager op. Vi kan alle blive enige om, at pirateri er uacceptabelt og noget, der skal bringes til standsning. Det skal jeg gøre mit bedste for at bidrage til, siger den nytiltrådte stabsofficer Heino, der er orlogskaptajn og som tiltrådte sin nye stilling den 2. november.

-CMF’s tre flådestyrker løser en vigtig opgave i regionen, hvor vi er med til at sikre frie handelsveje for skibene, der sejler igennem området. Det er en relativ stor del af den globale handelsflåde, der besejler de farvande, som vi opererer i, hvilket tydeliggør vigtigheden af opgaven. I den forbindelse kommer den danske stabsofficer til at have en vigtig rolle i at lede og koordinere efterretningsindsatsen på antipirateriområdet, forklarer kommandørkaptajn Per Ring Henriksen, der er Danmarks Senior National Representative ved CMF.

Den danske kamp imod pirateriet ud fra Afrikas Horn er koordineret og udføres i overensstemmelse med den danske antipirateristrategi 2015-2018.

Den nytiltrådte danske stabsofficer skal besætte sin stilling i Combined Task Force 151 frem til marts 2018.