[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]Af kaptajn Sten, IOR hold 4

OL Lars Nielsen holdt en kort tale, hvor han takkede hold 4 og den amerikanske task force, inden han fortsatte med at byde hold 5 velkommen.

Chefen for Task Force Al Asad, OB Fridriksson, takkede også hold 4 for deres indsats og det arbejde de har leveret for det irakiske folk, men særligt for samarbejdet med Task Forcen. Han ønskede ligeledes hold 5 velkommen og så også her frem til et godt samarbejde.

Paraden sluttede med at OL Henrik Hvilsom tog kommandoen, takkede hold 4 og ønskede dem en god og velfortjent tur hjem til Danmark.OL Henrik Hvilsom er til dagligt chef for II Bataljon ved Den Kongelige Livgarde og skal være chef for DANCON OIR hold 5 det næste halve år. DANCON OIR består af personel fra alle hærens regimenter og centre, men har også personel fra både flyvevåbnet, søværnet og de tre baltiske lande.