[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Helikopter-landing i Kabul.

Af Værnsfælles Forsvarskommando

Forsvarschef general Bjørn Bisserup har været på rundtur til de danske soldater i Afghanistan, Irak, Forenede Arabiske Emirater og Kuwait.

- Jeg er imponeret, over det jeg har set og oplevet. Alle steder har jeg mødt og talt med soldater, der professionelt og dedikeret arbejder med de opgaver, vi har sendt dem ud for at løse.

 
 Forsvarschef Bjørn Bisserup overværer det danske bidrag til OIR’s træning af soldater fra den irakiske hærs 7. division på Al Asad-basen i Irak.

Operation Inherent Resolve

Radarbidraget - Irak og de Forenede Arabiske Emirater

I Irak og i de Forenede Arabiske Emirater fortsætter radarbidraget deres arbejde. Både radar og operatører er efterspurgte ved koalitionen. Bidragets radar og øvrige udstyr har fortsat en høj vedligeholdelsesstandard, hvor både radar og link har været operativ i mere end 93 procent af tiden. De sidste 7 procent er forårsaget af uforudsete nedbrug på grund af eksempelvis vejret, strømsvigt og planlagte eftersyn.

Træningsbidraget – Irak

DANCON gennemførte fredag den 21. april den traditionelle DANCON-march. 200 deltagere fra hele Task Force Al Asad var med i den 24 kilometer lange march. Vinderen blev en britisk korporal fra 4SCOTS, som tilbagelagde ruten i tiden 2 timer og 4 minutter.
Forsvarschef Bjørn Bisserup var under sit besøg ved DANCON ledsaget af blandt andet af chefen for Operationsstaben, generalmajor Flemming Lentfer, chefen for Hærstaben, generalmajor Hans-Christian Mathiesen, chefen for Specialoperationskommandoen, generalmajor Jørgen Høll samt generalmajor Kenneth Pedersen.
Besøget blev vist rundt på Al Asad Air Base og fik blandt andet mulighed for at overvære træning af soldater fra den irakiske hær. Som afslutning på besøget overrakte chefen for Hærstaben sin mønt til to udvalgte soldater på OIR5 - Seniorsergent Laurence fra II Bataljon ved Den Kongelige Livgarde samt Jamil, der er dansk tolk.


Chefen for Hærstaben læser motivationen for tildelingen af sin mønt til Jamil op for hele DANCON. Jamil er dansk, civil tolk og indgår i tolkeelementet. Han bidrager flere steder i DANCON, hvor han alle steder er værdsat. Det skyldes både, at han går dedikeret til sit arbejde, at han altid er en, man kan regne med som kollega. Foto: Presseofficer Jeanette Serritzlev.


Seniorsergent Laurence fra II Bataljon ved Den Kongelige Livgarde modtog chefen for Hærstabens mønt under dennes besøg på Al Asad Air Base. Laurence er fra Skotland og har været otte år i den danske hær. Laurence er et kendt og vellidt ansigt i hele DANCON. Foto: Presseofficer Jeanette Serritzlev.

Cooperative Deployment  - Den Arabiske Golf

Fregatten Peter Willemoes og hangarskibsgruppen har den seneste uge opereret i Den Arabiske Golf, hvor hangarskibet har gennemført missioner i støtte til Operation Inherent Resolve. Fregatten har i perioden primært løst opgaver med koordination af luftbilledet og luftforsvaret af hangarskibsgruppen, flykontrol, screening, patrulje og bidrag til opbygning af overfladebilledet.
En del af fregattens øvrige opgaver er at indhente viden og erfaringer fra komplekse maritime operationer. I den forbindelse har fregatten i perioden haft amerikanske luftoperatører eller air controllere om bord, der udover at gennemføre hangarskibsgruppens luftkontrol fra fregatten også har bidraget til træning af Peter Willemoes' taktiske personel. 
I perioden er der endvidere gennemført et kort men meget velkomment besøg af chefen for 2. Eskadre kommandør Carsten Fjord-Larsen. Besætningen benyttede derfor anledningen til at give kommandøren et særligt indblik i hverdagen om bord samt i den flådestyrke, Peter Willemoes er en del af.


En del af besætningen på Peter Willemoes i dialog med kommandør Carsten Fjord-Larsen, chef 2. eskadre.

Resolute Support – Afghanistan, Kabul

De 97 soldater Hold 6 i Kabul gennemfører fortsat træning og uddannelse af de afghanske sikkerhedsstyrker samt indgår i hovedkvarteret. Soldaterne var glade for chefens besøg og chefen kvitterede: 

- Det er vigtigt for mig og mit virke at høre, hvad det er for en virkelighed, soldaterne oplever i hverdagen, og hvor de ser udfordringerne. Og det er vigtigt for mig med egne øjne at se, hvordan opgaverne bliver løst, siger forsvarschefen.

Forsvarschefen besøgte blandt andet den afghanske officersskole.


Den britiske chefrådgiver på den afghanske officersskole i Kabul, brigadegeneral Andrew B. Jackson, viser den danske delegation rundt på skolens øvelsesterræn.


Enhanced forward Presence - Estland

De første tre danske stabsofficerer til Enhanced Forward Presence er roteret til Estland og deltog alle i ceremonien den 20. april ved den formelle markering af etableringen af Enhanced Forward Presence i Estland. Den estiske præsident og forsvarsminister deltog i ceremonien, og Danmark var blandt andet repræsenteret af forsvarsministeren og generalløjtnant Michael Lollesgaard, der er Danmarks militære repræsentant i NATO.

Se i øvrigt artikel og fotos på forsvarets hjemmeside.