[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Af Værnsfælles Forsvarskommando

Standing NATO Maritime Group 1 – Middelhavet
Fregatten Niels Juel og Kommando-støtteskibet Esbern Snare har sammen med den øvrige del af NATO’s stående styrker deltaget i den maritime NATO-øvelse Brilliant Mariner i det vestlige Middelhav for at sikre styrkernes høje operative niveau.

Under øvelsen deltager enheder fra en bred række af nationer med det formål at træne samarbejdet som flådestyrke foruden almindelige maritime kampkompetencer som eksempelvis luftkrig og undervandskrig. Niels Juel har blandt andet gennemført boardingøvelse på et handelsskib og Esbern Snare har haft hollandske fighter controllers, personel der kan dirigere fly til støtte for operationer, om bord, og haft ansvaret for luftforsvaret for en periode.

Om kort tid afslutter begge skibe deres indsættelse i Standing Nato Maritime Group 1 og vender hjem til Danmark.

Fra januar indsættes fregatten Niels Juel som flagskib for NATO’s stående flådestyrke nr. 1, der i hele 2018 vil være under dansk ledelse.


Niels Juel og Esbern Snare deltager sammen med en lang række skibe fra andre NATO-lande i øvelsen Brilliant Mariner.

Resolute Support – Afghanistan
I løbet af en 6-måneders udsendelse er det nødvendigt at fastholde uddannelsesniveauet. Derfor gennemføres der supplerende uddannelse og træning. Det betød i denne uge træning og uddannelse af rådgivere og det danske close protection team. Det danske close protection team stod for gennemførslen af den teoretiske uddannelse, lige som de deltog i den praktiske del.

Der blev gennemført uddannelse i standardreaktionsmønster over for eksplosiver på køretøjerne, forhold over for vejsidebomber og uddannelse i at komme væk fra køretøjerne ved begge scenarioer. Uddannelsen i denne uge blev gennemført i samarbejde med danske soldater og koalitions-samarbejdspartnere. 

MINUSMA – Mali
Under missionen i Mali har det især været opgaver til støtte for den civile del af MINUSMA, der er blevet fløjet. Men i den forgangne uge har detachementet deltaget i en større militær operation, hvor der blev transporteret soldater og materiel. Bidraget har for FN transporteret i alt 95 personer og 118.298 pund gods i perioden 4. oktober til 10. oktober.
Det danske C-130J-detachement er en del af FN missionen i Mali, forkortet MINUSMA (United Nations Multidimensional Integrated Stabilization Mission in Mali). Detachementet benævnes Royal Danish Air Force C-130J Tactical Air Lift Detachement – i daglig tale DANTAD -, og indbefatter et C-130J Hercules transportfly med besætning, støtte- og force protection personel. Opgaven for DANTAD er at løse transportopgaver for både den militære og civile af MINUSMA.


Det danske transportfly har i denne uge deltaget i en større militær operation, hvor man har transporteret soldater og materiel.


Operation Inherent Resolve


Træningsbidraget – Irak
Træningsbidraget har i denne uge uddannet 2. Bataljon fra kommandobrigaden ved Border Guard Force i delingsmanøvrer, gennemført skydning med gevær M/16 samt gennemført træning i forhold over for miner, improviserede sprængladninger og lignende. Yderligere har der været skarpskydning med 81 mm. mortér og RPG-7.

Træningen af blev afsluttet den 5. oktober. Træningsbidraget påbegyndte den 7. oktober træning og efteruddannelse af soldater fra 2. Anbar, som er enheden, der har ansvaret for den ydre sikkerhed på Al Asad Air Base.
Der er blevet gennemført uddannelse i fagene påkaldelse og ledelse af ild, afsøgning af person og køretøj samt afstandsbedømmelse.


Chef DANCON taler til den irakiske bataljon ved den afsluttende parade. Foto: Presseofficer Søren Egebæk


Mobile Training Teams - Irak
Den 3. oktober udsendte Træningsbidraget et lille træningshold til den franske lejr Task Force Monsabert i Bagdad. Træningsholdet består af to danske og tre britiske instruktører.

Det lille træningshold løser samme type opgaver ved Task Force Monsabert, som de løser på Al Asad-basen.

Træningsholdet påbegyndte træningen af 29 erfarne befalingsmænd den 7. oktober 2017.  Træningen i denne uge har bestået af førstehjælp, fysisk træning, patruljeformationer og befalingsmandsrelaterede opgaver i forbindelse med bevægelse i terræn.

Træningsholdet forventes retur efter en måned ved Task Force Monsabert.
Udsendelsen af det lille træningshold sker med baggrund i beslutningen om at udvide den geografiske fleksibilitet for det danske træningsbidrag til kampen mod ISIL. Det betyder, at de danske soldater nu kan træne deres irakiske partnere i Irak, uden for Al Asad-basen.

Det gælder både på andre koalitionsbaser og i såkaldt sikrede områder, hvor de irakiske styrker befinder sig. Træningen vil ikke finde sted i egentlige operationsområder.

Udvidelsen er efterspurgt af irakerne og kommer på opfordring fra koalitionen. Flere koalitionspartnere har givet lignende bemyndigelse til træning uden for de etablerede koalitionsbaser.
Der er ikke tale om en forøgelse af bidraget.

Det dansk ledede Building Partner Capacity har pr. oktober 2017 gennemført og afsluttet træning af i alt 9.025 irakiske soldater og politifolk.


Radarbidraget - Irak
Forsvarets materiel skal serviceres ude som hjemme for at præstere optimalt. Derfor har teknikerne i Irak gennemført et kvartårligt eftersyn, hvor radaren har været ude af drift i kortere perioder for at der kunne laves vedligehold og eftersyn.

Teknikerne i Irak har op til eftersynet forberedt dels procedurebestemte eftersyn og -service samt egne undersøgelser og fejlretning i forhold til, hvad de har observeret af uhensigtsmæssigheder.