[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]Af Lars Bøgh Vinther, Kommunikationssektionen


De to afbildede bøger ovenfor fik henholdsvis 15.000 og 20.000 kroner i støtte til udgivelsen, og dermed var forsvarets økonomiske støtte til informationsvirksomhed medvirkende til at bøgerne blev trykt. 
At udgivelsen bliver til noget,  er i øvrigt en forudsætning for støtte – således har projektet ”Bornholms Værn og forsvar 1946 - 2016 – Kold krig og varm videreførelse” fået tildelt 75.000,- kr. men bogen er endnu ikke udgivet. Hvis det ikke lykkes at udgive, skal støttebeløbet tilbagebetales.

Informationsvirksomhed er jo andet end bøger. For eksempel  blev der også bevilget støtte til Fonden Peder Skram til opbygning af en rejseudstilling. 
Det er muligt at opnå økonomisk støtte til en bred vifte informations- eller oplysningsprojekter om Forsvaret. Så hvis man er ved at skrive en bog, lave en film eller planlægge et andet seriøst projekt, der kan bidrage til oplysning om Forsvaret, så er det muligt at søge om tilskud.

-Forsvaret støtter typisk militærvidenskabelige og militærhistoriske projekter, bøger, foreninger, film, udstillinger o. lign., der er i bredeste forstand relaterer sig til oplysningsvirksomhed om Forsvaret, Forsvarets historie, samt militære anliggender, fortæller den ansvarlige for uddelingerne, major Hans B. Hindborg Sørensen.

-Puljen er samlet set på i alt kr. 200.000. Pengene kan uddeles som mindre tilskud til enkeltprojekter, slutter majoren og gør opmærksom på, at hvis man ønsker at komme i betragtning, skal ansøgning sendes til:
vfk-l-kom02@mil.dk senest 15. oktober 2017.
Spørgsmål om støtte kan stilles til major Hans B. Hindborg Sørensen på tlf. 72 81 11 73.