[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Af Værnsfælles Forsvarskommando

Medarbejdere, som er pensioneret fra Forsvaret, kan ikke længere alene ved at fremvise identitetskortet for pensioneret militært og civilt personel (populært kaldet det blå pensionist ID-kort) få adgang til Forsvarsministeriets etablissementer. I stedet skal der udstedes et lokalt adgangskort.


Fremover vil det blå pensionist ID-kort alene fungere som dokumentation for, at man har gjort tjeneste i Forsvaret og dermed lette udstedelsen af det lokale adgangskort.

Hvis man som pensioneret medarbejder har et ærinde ved et etablissement under Forsvarsministeriet – fx et møde eller et arrangement - skal man kontakte den lokale sikkerhedsofficer, som på vegne af garnisonskommandanten, myndighedschefen eller lignende kan udstede et lokalt adgangskort.


Identitetskortet for pensioneret militært og civilt personel.

Pensionerede medarbejdere sikkerhedsgodkendes ikke
Af sikkerhedsmæssige grunde skal alle tjenestegørende medarbejdere være sikkerhedsgodkendte, og sikkerhedsgodkendelsen skal fornys med jævne mellemrum. Pensionerede medarbejdere sikkerhedsgodkendes derimod ikke, da der ikke længere foreligger et ansættelsesforhold.

De foretagne ændringer vedrørende det blå pensionist ID-kort skal ses i lyset af de sikkerhedsmæssige udfordringer, der potentiel ligger i, at kortet ikke har nogen tidsbegrænsning, samt at der efter udstedelsen ikke finder en sikkerhedsgodkendelse sted for den enkelte pensionerede kortindehaver.


Adgangskontrol ved Gedhusvagten på Flyvestation Karup.

Forsvaret ønsker fortsat adgang for pensionerede medarbejdere
Det er vigtigt at understrege, at Forsvaret fortsat ønsker, at pensionerede medarbejdere kan deltage i aktiviteter på fx Forsvarets tjenestesteder og derigennem opretholde en forbindelse med Forsvaret.

Derfor vil der også fremadrettet være gode muligheder for, at pensionerede medarbejdere kan komme ind på etablissementer under Forsvarsministeriet. Beslutningen om at justere adgangshjemlen for pensionistkortet skyldes øget fokus på sikkerheden, idet der hverken administrativt eller sikkerhedsmæssigt er mulighed for at foretage en sikkerhedsgodkendelse af alle personer med pensionistkort.