[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]Af Julia Liberati, Specialoperationskommandoen

Fire nyudklækkede jægersoldater fik i slutningen af juni overrakt deres bordeaux jægerbaret, jægermærke og –nummer, og de kan dermed begynde deres tid som jægersoldater i Jægerkorpset.

Vejen til den bordeaux baret har været lang for de fire nye jægersoldater. De søgte ind til Jægerkorpset i 2016, hvor de skulle igennem en selektionsrunde, før de kunne starte på patruljekurset og senere hen aspirantkurset, som de alle bestod i 2017.

Igennem det hårde selektionsforløb og de to kurser er aspiranterne blevet uddannet i og testet på både deres fysik samt mentale styrke gennem selvtillidsprøver, orienteringsmarcher, almindelige marcher, løbetests, patruljetjeneste, udholdenhedsprøver og mange andre relevante færdigheder.
Efter et bestået aspirantkursus skulle de fire igennem et efteruddannelsesforløb på et år, kaldet jægerbasisuddannelsen, der samtidig er Jægerkorpsets sidste udvælgelses- og optagelsesproces, før de endelig kunne kalde sig jægersoldater og dermed slutte sig til det stolte korps sidst i juni.

Brug for flere specialoperationsstyrker
De fire nye jægersoldater startede som patruljekursister på Jægerkorpsets patruljekursus i 2017. Fra start var der 22 patruljekursister. De fire nye jægersoldater har igennem hele forløbet - patruljekursus, aspirantkursus og jægerbasisuddannelse - hos Jægerkorpset vist deres værd, hvorfor de nu er blevet belønnet med den bordeaux baret, som kun jægersoldater bærer. 

Jægerkorpsets aspirantkursus, der blev afholdt i 2018, blev ligeledes afsluttet i juni måned og efter en sidste selvtillidsprøve havde fem aspiranter gennemført kurset. De fem aspiranter kan se frem til at få deres bordeaux jægerbaret næste år, efter gennemgang og beståelse af deres jægerbasisuddannelse.

Ifølge Forsvarsforliget 2018-2023 skal Danmarks specialoperationskapaciteter, altså Jægerkorpset og Frømandskorpsets patruljekapacitet, øges med 50 % indenfor de næste år.
Der bliver åbnet for ny ansøgerrunde til Jægerkorpset i foråret 2019.