[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Fragtskibe, der sejler gennem danske farvande gør det gennem sejlkanaler, der efter international sølov er internationale farvande. Det eneste sted fragtskibe skal melde til danske myndigheder, hvilken fragt de bærer, er, når de gennemsejler de internationale stræder i Storebælt eller Øresund. I dette tilfælde Storebælt.

Sparta III meldte til VTS Storebælt, der kontrollerer trafikken gennem Storebælt, før de passerede. Ganske som reglerne foreskriver.

Oplysningerne i tirsdagens udgave af Dagbladet Information om at skibet skulle have ændret de oplysninger, der findes på AIS-systemet beror på en misforståelse. Forsvarets Operationscenter har forklaret til avisen, at Forsvaret på AIS holder øje med oplysninger om skibes navne, type og rejse. Der foreligger ikke noget lovkrav om, at skibe skal beskrive deres last i AIS-systemet. Det er derfor ikke noget, Forsvaret undersøger.