[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Af Forsvarskommandoen

Hver dag året rundt er Søværnets skibe på havet for blandt andet at håndhæve dansk suverænitet, gennemføre farvandsovervågning, udføre redningsaktioner, bekæmpe miljøforurening eller er indsat i internationale operationer i samarbejde med alliancepartnere.

For bedst muligt at kunne løse de opgaver er det besluttet, at der skal ansættes flere folk i Søværnet, så der kommer flere besætninger til flere skibstyper. Samtidig skal størrelsen på besætningerne på flere skibstyper være større.

- At besætningerne bliver større gør, at skibenes operative effekt øges. Populært sagt så kan skibene mere, end der er folk til at håndtere. Ved at øge besætningerne bliver vi ganske enkelt bedre til at udnytte kapaciteten af skibene, siger kontreadmiral Torben Mikkelsen, der er chef for Søværnskommandoen.


Arkivfoto: Fregatten Iver Huitfeldt. Foto af Søværnets Helikoptertjeneste.

Flere folk, flere besætninger
Frem mod 2023, eller så hurtigt som det kan lade sig gøre, vil der blive ansat omkring 130 medarbejdere til Thetis-, Diana- og Iver Huitfeldt-klassen. I fregatterne bliver besætningerne gjort større. I inspektionsskibene bliver der tilført en besætning, og besætningerne gøres større, end de er i dag. Og i patruljefartøjerne tilføjes der en besætning til de eksisterende.

Søfolkene skal findes ved både intern rekruttering fra Forsvaret og øget rekruttering generelt. Det betyder blandt andet, at antallet af værnepligtige i Frederikshavn øges med 40 procent frem til 2021. Erfaringsmæssigt tegner cirka 45 procent af Søværnets værnepligtige en kontrakt med Søværnet efter afsluttet værnepligt.

Medarbejdere fra resten af Forsvaret og Beredskabsstyrelsen – herunder nuværende og tidligere værnepligtige – får med de nye stillinger endnu bedre mulighed for fastansættelse i Søværnet.


Arkivfoto: Thetis under øvelsen "Open Spirit" 2019.

Mindre belastning af medarbejderne
Foruden en bedre evne til at udnytte kapaciteten vil effekten af at ansætte mere personel på skibene også medføre en reduktion af den aktivitetsmæssige belastning, der er på besætningerne.

Der er ganske enkelt blevet trukket for store veksler på de nuværende besætninger.

- Blandt andet på grund af mange sejldage har vi igennem flere år oplevet en øget belastning af besætningerne. Den udfordring adresserer vi nu, når vi øger antallet af besætninger samtidig med, at vi laver større besætninger. Der er ganske enkelt behov for, at den enkelte sømand kan planlægge den tid, der er i hjemmeperioderne uden at være usikker på, om den pågældende så skal ud og ”fylde huller” på de skibe, hvor der er mangler, siger chef for Søværnskommandoen, Torben Mikkelsen.

Fakta:
Planen er at styrke robustheden i Søværnet i fire faser frem mod 2023.
  • I 2019-2020 tilføres to nye besætninger. Én besætning til Thetis-klassen baseret på den nuværende vedligeholdelsesbesætning og én besætning til Diana-klassen. Derudover styrkes Center for Maritim Uddannelse og Skibssikkerhed. 53 stillinger i alt.
  • I 2020-2021 tilføres otte nye stillinger til hver af de seks besætninger i Thetis-klassen. 48 stillinger i alt.
  • I 2020-2021 tilføres seks nye stillinger til hver af de tre besætninger i Iver Huitfeldt-klassen. 18 stillinger i alt.
  • I 2022-2024 tilføres 12 nye stillinger med to officerer til hver besætning i Thetis-klassen.