[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Af Forsvarskommandoen

Operation Inherent ResolveTræningsbidraget - Irak
Hold 10 har i den forgangne uge afsluttet uddannelsen af de to bataljoner Border Guard Police, som har været til træning på Al Asad luftbasen de seneste otte uger.
Programmet er gennemført med gode resultater indenfor alle områder og har bestået af skydeuddannelse, videregående mineuddannelse, infanteriuddannelse, førstehjælp, morteruddannelse og køretøjsuddannelse.

For morteruddannelsen blev der endda gennemført uddannelse, som ikke oprindeligt var indlagt i træningsprogrammet, men som de irakiske styrker efterspurgte, og som derfor blev udvidet med flere hold.
Derudover er der fra dansk side indstillet et antal af de irakiske soldater til at skulle indgå i uddannelse som ”trænere af irakiske trænere” – altså en pendant til undervisere på en dansk sergentskole.


Det danske bidrag har per 12. oktober gennemført og afsluttet træningen af i alt 19.259 irakiske soldater og politifolk.

Radar- & operatørbidraget – Irak og De Forenede Arabiske Emirater
De danske luftkommando- og kontroloperatører indgår fortsat i bemandingen ved den amerikanske luftkommando- og kontrolcentral på Al Dhafra Air Base i de Forenede Arabiske Emirater, hvor de støtter koalitionens missioner med overvågning samt koordinering af luftrum og lufttrafik.

Radar-elementet i Irak leverer fortsat luftbillede over Irak og Syrien til luftkommando- og kontrolcentralen i de Forenede Arabiske Emirater. Radaren har i den forgangne uge leveret luftbillede i 99 procent af tiden.

FAKTA om det danske bidrag til Operation Inherent Resolve
Danmark har siden 2014 deltaget i den internationale koalition, der bekæmper terrororganisationen ISIL i Irak og Syrien. Bidraget udgøres p.t. af et træningsbidrag, der uddanner irakiske soldater, et radarbidrag, et logistik-bidrag, samt et mindre stabsbidrag. I alt cirka 200 soldater, der primært har base på Al Asad-luftbasen i Irak samt Kuwait og de Forenede Arabiske Emirater.
Læs mere om OIR her:


Resolute Support – Afghanistan

Det danske sikrings- og eskortebidrag, der sørger for, at NATO-missionens rådgivere kommer sikkert fra sted til sted, har i den forgangne uge gennemført sikrings- og eskorteopgaver for trænere og rådgivere i Kabul Military Training Center ved Camp Taylor i det østlige Kabul. Derudover har de gennemført opgaver for Kabul Security Forces med udgangspunkt fra New Kabul Compound (NKC).
 
En af delingerne løser også opgaven som udrykningsstyrke fra Hamid Karzai International Airport. Ligeledes har en gruppe fortsat løst opgaven med at støtte australierne i sikrings- og eskorteopgaver med udgangspunkt i Hamid Karzai International Airport.

Sikrings- og eskortegruppen, hvis særlige opgave er at gennemføre sikring af den danske chef for Resolute Supports antikorruptionsafdeling, har dagligt gennemført opgaver for Kabul Security Force samt den danske chef.
Det internationale militærpoliti på basen i Kabul, som danskerne leder, har i den forgangne uge kontrolleret ID, gennemført fartkontrol, kontrol af våben og ammunition, herunder 442 kontroller af rejsende til og fra HKIA, 692 køretøjskontroller og 62 patruljer.

De militære hundeførere i Military Working Dogs-enheden, der til dagligt støtter Kabul Air Wing, det afghanske flyvevåben på Hamid Karzai International Airport med sikring i form af sprængstofsøgninger og patruljering, har gennemført kontrol af 16 lastbiler og 63 personbiler samt kontrol af området omkring koalitionsbasen ved det afghanske luftvåben.


Den danske chef og hans team bliver briefet af den danske sikrings- og eskortegruppe, inden de skal gennemføre rådgivning.

FAKTA om det danske bidrag til Resolute Support Mission
Danmark har siden januar 2015 bidraget til NATO’s Resolute Support Mission i Afghanistan. Bidraget omfatter cirka 155 soldater i og omkring Kabul. Soldaterne udfører eskorte- og bevogtningsopgaver for NATO-rådgivere, militærrådgivning af afghanske sikkerhedsinstitutioner, samt militærpoliti-opgaver.
Læs mere om RSM her:

 

Standing NATO Mine Countermeasures Group 1 (SNMCMG1) – De indre danske farvande


Flagskibet HDMS Thetis er gået til anker lige ud for Tallinn for at tage imod resten af gruppen, så de alle kan blive tanket op på ny med brændstof.

Det danske flagskib Thetis er nu klar med minerydningsstyrken i den estiske hovedstad Tallinn, så de kan iværksætte den kommende uges arbejde med at finde og destruere gamle miner i farvandet ud for Estland. Sidste uge og weekenden frem er gået med en transit fra Bornholm til Estland, hvor Thetis har tanket de øvrige mineryddere op.

Undervejs mod Tallinn trænede styrken deres kampfærdigheder, hvor den norske minerydder HNOMS Rauma simulerede fjende for de øvrige enheder. Denne kamp-simulering gav også besætningerne træning i de interne opgaver, som relaterer sig til kamp på havet - nemlig vandindtrængning og brandbekæmpelse.


Den norske minerydder  forsøger at gemme sin gummibåd under ugens ”Weekly War” for at lave et overraskelsesangreb på styrken.

Inden Thetis afgik fra havnen i Rønne sidste uge nåede skibet at fremvise materiel for 2. klasse fra Rønne Skole. Børnene fik mulighed for at prøve udrustning, brandslukningsudstyr samt brandslangen med fuldt tryk.


Besøg af 2. klasse fra Rønne skole hvor eleverne fik lov til at prøve brandslangen. Ikke alle var lige tørre efter brugen af brandslangen.

FAKTA om SNMCMG1
I hele 2019 har Danmark det overordnede ansvar for NATO’s minerydningsstyrke i Østersøen og den østlige del af Atlanterhavet. Styrkens opgave er at sikre allierede skibe og øvrig skibstrafik mod truslen fra miner i havene. Flådestyrken deltager løbende i øvelser, hvor de afsøger farvandene for miner eller ammunition, som skal uskadeliggøres. Styrken består af op til 10 skibe, som forskellige NATO-lande stiller til rådighed. Danmark bidrager med cirka 100 personer inklusiv flagskib og mobil minerydningsstyrke.
Læs mere om SNMCMG1 her.