[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Af Lærke Weensgaard, Forsvarskommandoen  

To skibe er kollideret. Det ene er begyndt at synke. Passagererne skal hurtigt reddes væk fra skibet og op af vandet. Sådan vil et af scenarierne for sø- og flyredningsøvelsen Dynamic Mercy lyde.

Dynamic Mercy er en årlig NATO-øvelse, der i år har deltagelse af Danmark, Sverige, Tyskland, Frankrig og Polen. Øvelsen foregår i Østersøen udfor Bornholm den 14. maj, og Danmark bidrager blandt andet med en redningshelikopter, et Challenger fly og transportfartøjet SLEIPNER.


Foto: Arkiv

Det primære formål med øvelsen er at træne samarbejdet mellem landene i tilfælde af ulykker til søs. Samarbejdet sker fortrinsvis mellem landenes redningscentraler, der koordinerer redningsindsatsen.

- I redningscentralerne vil vi fokusere på at kunne prioritere mellem de opgaver, der opstår undervejs, disponere indsatte enheder og at kunne videregive en opgave fra ét land til et andet, siger kaptajnløjtnant Michael Senger, der er coordinating and conducting officer for Dynamic Mercy. 

Ud over scenariet med to kolliderede skibe, vil redningscentralerne blive udfordret af flere sideløbende scenarier.

- Jeg kan godt garantere, at det bliver en meget travl dag på kontoret, hvor der bliver meget kommunikation og koordinering mellem redningscentralerne fra Sverige, Tyskland, Polen og Danmark, siger kaptajnløjtnant Michael Senger.

Under Dynamic Mercy vil de danske search and rescue-enheder, der til daglig udfører redninger, også træne deres indsættelse. I år vil der desuden være en læge ombord på redningshelikopteren, hvilket der normalt ikke er på øvelser. 

Bidrag fra Danmark 
Ud over redningshelikopteren bidrager Danmark med et Challenger fly, transportfartøjet Sleipner og patruljefartøjet Najaden.

Kystredningstjenesten bidrager med op til seks fartøjer, og Hjemmeværnet deltager med fartøjet MHV Hjortø samt et Defender-fly.  25 værnepligtige fra Almegaards kaserne vil være figuranter på skibet Sleipner.

I år er øvelsen inddelt i to dele, hvor første del forgik den 7. maj, og den sidste og største del foregår den 14. maj.

Dynamic Mercy foregår skiftevis i Østersøen og Nordsøen.