[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Af Forsvarskommandoen

Lørdag den 1. juni var danske patruljebåde med danske politifolk, soldater fra Forsvaret samt en græsk forbindelsesofficer for første gang indsat på Middelhavet i farvandet mellem den græske ø Kos og Tyrkiet.

Patruljebåde, besætning og støttepersonel fra Forsvaret og politiet er udsendt fra juni i år til slutningen af januar 2021. Bidraget er placeret på den græske ø Kos og er en del af Forsvarets støtte til politiet.

Årsagen er, at Grækenland via EU’s grænse- og kystvagtsagentur Frontex har efterspurgt støtte til at patruljere farvandene omkring landet. Grækerne ønsker konkret hjælp til kontrol af grænserne til søs for blandt andet at forhindre menneskesmugling og grænseoverskridende kriminalitet.

Det samlede bidrag består af to patruljebåde og to besætninger med i alt otte personer fra Forsvaret og fire politifolk. Bidraget består også af et støttehold på ca. fem personer, der skal vedligeholde patruljebådene samt koordinere indsættelsen af patruljebådene med Frontex og de græske myndigheder. Mandskabet udsendes i ca. fem uger ad gangen.

”Jeg er ikke i tvivl om, at Forsvaret og politiet tilsammen har de kompetencer, der er nødvendige for at løse de opgaver, som grækerne ønsker hjælp til. Forsvaret har viden og erfaring med overvågning og indsættelse til søs, mens politiet har den nødvendige viden og erfaring med at håndtere eventuelle mistænkte og tilbageholdte”, siger oberst Michael Hyldgaard, der er chef for Operationsstaben i Forsvarskommandoen.


Mandskab fra politiet og Forsvaret patruljerer nu i farvandet mellem den græske ø Kos og det tyrkiske fastland. Foto: Poul Bjerregaard, politiet

Opgaver løses under græsk kontrol
Når den danske patruljebåd indsættes, vil besætningen bestå af syv personer. Fartøjschefen og tre besætningsmedlemmer kommer fra Forsvaret. Derudover vil der være to politifolk og en repræsentant fra de græske myndigheder. Fartøjschefen og politifolkene på patruljebådene løser opgaverne efter anvisning fra den græske myndighedsperson ombord, der har den formelle kontrol med indsættelsen.

Opgaverne er blandt andet at gennemføre grænseovervågning til søs og rapportering af ulovlige aktiviteter samt i muligt omfang at eftersætte og standse fartøjer mistænkt for lovovertrædelser. Bidraget skal desuden assistere i eftersøgnings- og redningsoperationer.

Baggrunden for bidraget er, at regeringen sidste år besluttede, at Danmark skal øge støtten til beskyttelse af EU’s ydre grænser.

Fakta om Frontex
Frontex er EU’s grænse- og kystvagtsagentur og har til opgave at overvåge EU’s ydre grænser for blandt andet at forhindre ulovlig migration og grænseoverskridende kriminalitet og hindre drukneulykker blandt bådflygtninge i Middelhavet.

Danmark bidrager – i lighed med de øvrige EU lande – via Frontex til overvågningen af EU’s grænse mod syd og sydøst.

Frontex handler om grænsekontrol og er en politiopgave. Danmark har ikke et grænsepoliti eller en kystvagt. I stedet løser politiet og Forsvaret i samarbejde opgaverne om at overvåge Danmarks og EU´s ydre grænser. Det samme sker i regi af Frontex. Da Forsvaret er den myndighed i Danmark, der har de kapaciteter, som efterspørges af Frontex, er det naturligt, at en stor del af Danmarks bidrag til Frontex kommer fra Forsvaret.

Opgaverne i Frontex løses i rammen af Schengen-samarbejdet, som er et politisamarbejde.Efter planen skulle to ombyggede lodsbåde fra DanPilot (øverste foto) have været klar til indsættelse i begyndelsen af juni. Men processen omkring køb og klargøring af lodsbådene har taget længere tid end forventet. Derfor vil patruljebådsbidraget fra juni og sommeren ud bestå af to fartøjer fra de danske støtteskibe (nederste foto). Det er forventningen, at lodsbådene sendes til Grækenland i sensommeren. Foto: Ole Friis/Forsvaret


Læs mere om de danske bidrag til Frontex: