[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]Tekst og foto: Henrik Kastenskov, Forsvarskommandoen

 
Sidst i september skal en række unge værnepligtige ved det Slesvigske Fodregiment beslutte sig for, om de ønsker at videreuddanne sig i Forsvaret og fortsætte på Hærens Reaktionsstyrkeuddannelse – den såkaldte HRU.
 
Netop fastholdelse af de unge rekrutter er et fokusområde i staben, og derfor har de gjort en særlig indsats for at vække de unges interesse for Forsvaret under deres værnepligt. Det fortæller kaptajn og kompagnichef i 1. kompagni, Christian Ørum Bjerkenes:
 
”Her, som i alle andre steder i systemet, vil vi jo gerne fastholde så mange som muligt, så vi gør noget ud af at vise os frem”.


1. Kompagni trænede bykamp i et fremrykket forløb, for at give de værnepligtige bedre forudsætninger for at beslutte sig, når tiden kom hvor beslutningen om at søge videre på HRU skulle tages.
 
Konkret har de blandt andet rykket den særlige bykampuddannelse frem, så den nu ligger allerede halvvejs i værnepligten. Derudover er der tilføjet ekstra timer tidligere i uddannelsesforløbet, som giver soldaterne et mere realistisk blik på deres fremtidige opgaver. Alt sammen med henblik på at de værnepligtige har nogle interessante oplevelser at trække på, når de skal træffe deres valg om, hvorvidt de skal fortsætte i Forsvaret.
 
”Vi har med vilje sat barren højt, og det kan godt være, at de begår en masse fejl her og nu, men vi er ret sikre på, at når de så når frem til næste kursus, så husker de oplevelsen fra i dag så meget desto bedre. Og vigtigst: de vil huske dagen i dag som anderledes og spændende, når de står og skal beslutte sig for, om de vil skrive kontrakt”, siger kompagnichefen.


Målet med den lette infanteribataljon er, at den skal kunne indsættes i uvejsomt og uoverskueligt terræn og i ”særligt krævende missioner”.

Slesvigske Fodregiment genopstod efter 19 års dvale i forbindelse med det seneste forsvarsforlig, hvor bataljonen blev lagt ind under 2. Brigade. Man har fra starten ønsket at uddanne en ny type lette infanterister efter engelsk forbillede med vægt på hårdførhed og evnen til at til at kæmpe selvstændigt i uoverskueligt og uvejsomt terræn.

I slutningen af uge 39 ved bataljonen, om de når første delmål med 76 soldater med underskrevne HRU-kontrakter.