[Oprindeligt publiceret af Arktisk Kommando]

Af Ida Suhr Birkemose – Arktisk Kommando

Medarbejdere fra Arktisk Kommandos Stations- og Patruljetjeneste Grønland og Flyvevåbnets ZULU-team fra Air Transport Wing Aalborg har de sidste to uger været med til den amerikanske øvelse Polar Reach på Grønlands indlandsis.


Foto: Brian Nissen

Øvelsen er ejet af 109th US Air National Guard og har foruden at støtte med genforsyninger til forskellige videnskabelige stationer på indlandsis til formål at træne et team i opbygning og drift af en skilandingsbane til de amerikanske LC-130H fly. Denne flytype er næsten ligesom de danske Hercules-fly, men har fastmonterede ”hjulski”, som gør det muligt at lande både på almindelige landingsbaner og på sne. Øvelsen foregik nær den videnskabelige station Camp Raven og den gamle amerikanske radarstation DYE2 - ca. 30 minutters flyvetid fra Kangerlussuaq.


Foto: Brian Nissen

”Vi var inviteret med som observatører på øvelsen, med det formål at blive klogere på landingsbaner henholdsvis på havis og indlandsisen,” siger seniorsergent Henrik Odder Nicolajsen fra ZULU-team, der var med på øvelsen.

Netop evnen til at kunne oprette landingsbaner på havis og sne, i dette tilfælde indlandsisen, er en del af Arktis-analysens tiltag 22. Begge dele bliver anvendt både i taktisk regi, men i høj grad også i forbindelse med katastrofer, krise og havari, hvor der er brug for redning eller transport med større transportfly. På indlandsisen kan fly med ski, herunder Twin Otter og LC-130 fly, i princippet lande overalt, hvis sneens bæreevne er tilstrækkelig. Men ved at indsætte et team som dette til at oprette en midlertidig landingsbane øges flyvesikkerheden betydeligt.

”Under Polar Reach har vi deltaget i konstruktion, oprettelse og drift af landingsbanen, men også set det i forhold til vores generelle koncept. Det har givet os et foreløbigt fundament og skabelon til, hvordan vi fra dansk side kan opbygge en kapacitet til denne opgave, som med en høj grad af mobilitet kan indsættes hurtigt og effektivt,” siger Henrik Odder Nicolajsen.

Foto: Brian Nissen

Om Arktis-analysen
Arktis-analysen hedder egentlig ”Forsvarsministeriets fremtidige opgaveløsning i Arktis” og blev udarbejdet fra 2013-2016.

I 2016 indgik Regeringen, Socialdemokratiet, Radikale Venstre og Dansk Folkeparti en aftale, der implementerer anbefalingerne fra analysen.

Implementeringen af analysen er forankret ved Arktisk Kommando, men med hjælp og støtte fra de tre værn.

Der tilføres 120 millioner kroner årligt til de arktiske opgaver i aftalen.

Aftalen vil medføre øget tilstedeværelse med Forsvarets skibe og fly, bedre kommunikationsforbindelser og ikke mindst større satellitovervågning.

Analysen omfatter alle myndighedsområder under Forsvarsministeriet og er gennemført med inddragelse af grønlandske og færøske myndigheder.