[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Absalon under afsejlingen for at deltage i styrken. Når skibet deltager i NATO-styrken sejler den med NATO’s flag og NATO-mærke.

Af Steffen Fog, Forsvarskommandoen


Danmark bidrager fra onsdag 12. februar 2020 med krigsskibet Absalon i NATO’s sømilitære beredskabsstyrke - den ene af NATO’s fire stående flådestyrker - kaldet ”Standing NATO Maritime Group 1”.

Det danske skib deltager som en del af flådestyrken og bidrager med, at NATO har en maritim beredskabsstyrke, som kan sættes ind med kort varsel ved behov. Norge har i år lederskabet af styrken, og flagskibet i styrken er således norsk – fregatten Otto Sverdrup. Lederskabet af styrken roterer mellem NATO-landene hvert år.

”Den danske deltagelse understreger vores evne og vilje til at bidrage til NATOs militære opgaveløsning på havet. Som en af verdens største søfartsnationer mener jeg, at vi har en særlig forpligtigelse til at tage ansvar. Vores søværn er anerkendt som kompetent og samarbejdende - og derfor er det et stærkt bidrag vi sender, ” siger forsvarsminister Trine Bramsen.

"Jeg er glad for og stolt over vores medarbejdere i Søværnet, som jeg ved vil løse denne opgave kompetent og dygtigt. Vi får normalt stor anerkendelse for vores opgaveløsning fra vores partnere i NATO-alliancen, og det er jeg sikker på, at vi også vil få denne gang,” siger kontreadmiral Torben Mikkelsen, chef for Søværnskommandoen.

Den stående flådestyrke vil under beredskabet  øve samarbejde på tværs af skibe, besætninger og NATO-lande. Øvelserne kan dog blive afbrudt, og styrken vil være omgående klar, hvis der bliver behov for det.

Blandt øvelserne er Joint Warrior, som foregår i og omkring Skotland i april.

Den danske deltagelse i NATO-flådestyrken med Absalon varer i to måneder.


Det norske flagskib, fregatten Otto Sverdrup. Foto Henrik Wallstrøm.

FAKTABOKS - Hvad er SNMG1
SNMG1 står for ”Standing NATO Maritime Group1” og er den ene af fire stående flådestyrker i NATO-regi. Formålet med styrken er, at NATO har en flådestyrke på højt beredskab, som kan indsættes med kort varsel ved konflikter, ulykker eller andre behov.

Styrken er sammensat af skibe fra en række forskellige NATO lande. SNMG1 består som regel af mellem fire-seks krigsskibe samt et genforsyningsskib. Traditionelt patruljerer SNMG1 i Atlanterhavet, Nordsøen, samt Østersøen, men har flere gange været indsat i militære operationer uden for det traditionelle operationsområde, eksempelvis anti-pirateri ud for Afrikas Horn.

I de perioder hvor styrken ikke bruges i en konkret konflikt eller indsats mv., øver styrken sig i samarbejde på tværs af deltagerlandene i forskellige discipliner. SNMG1-styrken opererer, træner og øver således på daglig basis, sådan at NATO's flådestyrker altid er klar.