Paskontrol af færgepassagerer i Hirtshals.

Af Forsvarskommandoen

Soldater fra Forsvaret støtter politiet med grænsekontrol flere steder i landet, efter indrejsereglerne blev skærpet lørdag den 14. marts på grund af coronavirus/covid-19. Umiddelbart efter ændringerne var trådt i kraft klokken 12, var soldater fra Forsvaret på vej ud til  grænseovergange flere steder i landet, hvor de blev indsat sammen med politiet.

Indledningsvist løses opgaven af soldater fra den strategiske reserve, som bliver suppleret af soldater fra Hjemmeværnet. Den strategiske reserve er et beredskab, der består af professionelle soldater fra Hæren, som med kort varsel kan indsættes til at løse et bredt spektrum af opgaver for samfundet.


Soldater fra Bornholm briefes inden afgang til grænseovergange på Sjælland.

Det er soldater med tjenestested på henholdsvis Bornholm og i Skive, der løser opgaven til at starte med. Det er planen, at de efter kort tid afløses af andre soldater fra Hæren, som lige nu er sendt hjem med løn for at mindske smitterisiko på tjenestestederne.

Soldaterne er i forbindelse med opgaven ved grænseovergangene indsat under politiets ledelse.