[Oprindeligt publiceret af Forsvaret]

Af: Forsvarskommandoen

Hidtil har det været politiet selv samt Hjemmeværnet, der har varetaget opgaven. Hjemmeværnet vil fortsat deltage i opgaven, men Hæren leverer nu hovedparten af soldaterne.

Opgaven sker under den såkaldte Operation Gefion, der drejer sig om Forsvarets støtte til bl.a. grænsekontrol ved den dansk-tyske grænse samt bevogtningsopgaver i København.


Foto: Henrik Kastenskov / Forsvaret. Landegrænsen mellem Danmark og Tyskland, hvor Forsvaret også har stillet soldater til rådighed.

Operation er en udløber af forsvarsforliget for 2018-2023, hvori det er besluttet, at Forsvaret skal støtte og aflaste politiet i deres opgaveløsning. Det fremgår af forligsteksten, at Forsvaret skal bistå politiet med grænsekontrol og bevogtningsopgaver, så længe politiet har behov for det. 

Forsvaret har således allerede leveret soldater til bevogtning af den dansk-tyske grænse i Jylland.

Når Hærens soldater indsættes til støtte for politiet ved ”den blå grænse”, sker det under politiets ledelse på stedet, men soldaterne fastholdes under forsvarschefens overordnede kommando. Soldaterne løser opgaven i uniform.

Soldaterne vil modtage den nødvendige uddannelse, inden de indsættes i opgaveløsningen. Det er politiet, der er ansvarlig for uddannelsen.

Soldaterne fra Hæren vil typisk være indsat tre måneder af gangen. Opgaven omfatter op til 22 soldater i døgnet.