Forsvarschef general Flemming Lentfer

Flemming Lentfer indledte sin karriere i Forsvaret med værnepligtig i Flyvevåbnet. 37 år senere har han blandt meget andet erfaring fra det operative luftforsvar og operationsstaben i Forsvarskommandoen. Foto: Henrik Kastenskov

Af: Tobias Roed Jensen

 

Det var på et passagersæde i en gul HT-bus, at Flemming Lentfer droppede planerne om CBS og indså, at Forsvaret var et sted for ham. Bussen havde kurs mod Nordvagten ved Flyvestation Værløse. Det var kun et par dage siden, at Lentfer var trådt ind gennem flyvestationens porte for første gang.

 

Et møde, som ved første blik ikke gjorde det store indtryk, da indgangspartiet så lidt sølle ud, men efter at den dengang 19-årige rekrut havde været omkring munderingen og en tur forbi landingsbanerne, ændrede indtrykket sig i en helt anden retning.  

 

En eftermiddag 37 år senere sidder Lentfer til møde hos den øverste ledelse i Forsvarsministeriet. Nu som direktør for Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI), der hvert år forvalter et budget på mere end 10 milliarder kroner. På mødet går det langsomt op for ham, at han måske nu skal bestride den øverste post i Forsvaret.

 

Tilstedeværende ledelse betyder i min optik, at man er tydelig, og at der bliver fundet gode løsninger, der kan kommunikeres

”Det var på den ene side en mærkelig og overvældende oplevelse, men jeg var også utrolig glad. Jeg er ikke uden ambitioner, men det har aldrig været mit mål, da jeg startede som værnepligtig, at jeg en dag skulle blive forsvarschef,” fortæller Lentfer. 

 

Ingen kan alt

Interviewet foregår i et af FMI’s mødelokaler, for Lentfer vil ikke have sit eget kontor. I stedet sidder han sammen med sine medarbejdere i et storrumskontor, og det er helt bevidst.   

 

Han ønsker nemlig at være en synlig og tilstedeværende leder med vægt på det sidste.

 

”Det giver ikke meget værdi, hvis man bare er en synlig leder. Tilstedeværende ledelse betyder i min optik, at man er tydelig, og at der bliver fundet gode løsninger, der kan kommunikeres,” forklarer Flemming Lentfer, der også lægger vægt på vidensdeling som en afgørende faktor for god ledelse.

 

”Ingen kan alt. Derfor er det vigtigt at dele sin viden i et ledelsesteam, som tilsammen har de nødvendige kompetencer for at kunne træffe gode beslutninger.”

 

Operation X – et eksempel på lederskab

Flemming Lentfer har modtaget ros fra mange sider for sin håndtering af kritikken fra TV2-programmet ”Operation X – Fejlskud i Forsvaret”, som blandt andet påpeger mangler på våben og ammunition indkøbt af FMI. Her trådte han selv frem på skærmen og svarede ærligt og nøgternt på spørgsmål fra TV2-journalisten Morten Spiegelhauer.

 

 ”At træde frem på skærmen var den synlige del af lederskabet. Den tilstedeværende del bestod i forberedelsen. Vi brugte otte måneder på at få klarhed over, hvilke elementer som var kritisable. Forarbejdet var jo ikke noget, som jeg lavede alene. Det var noget, som organisationen hjalp mig med. Det er i virkeligheden mere deres fortjeneste, at den synlighed, jeg giver, indgyder en eller anden form for ro og tiltro til, at jeg nok har rimelig godt fat i sagens forskellige aspekter,” siger Lentfer.

 

Artiklen fortsætter under videoen:

 

 

Forsvarsbudgettet vokser

Flemming Lentfer bliver den første forsvarschef i mange år, som skal opruste. Konturerne kan man allerede se. 1. Brigade bliver en meget slagkraftig enhed, Søværnet opruster fregatter til ubådsbekæmpelse og områdeluftforsvar, fra næste år kommer de første danske F-35-kampfly på vingerne, og antallet af specialoperationsenheder udvides.

 

Lentfer er blevet kritiseret for ikke at besidde tilstrækkelig operationel erfaring, da han aldrig har været udsendt.

 

Jeg har faktisk haft den operative kommando over både hær-, flåde- og flyenheder, men det er selvfølgelig rigtigt, at jeg ikke har stået ude i skudlinjen i en international mission.

 

”Jeg tænker, at det er farligt at opdele Forsvaret i A-, B- og C-hold, som kan se op eller ned på hinanden og dermed skabe konflikter. På den anden side er den enkeltes meritter værdifulde for Forsvarets samlede styrke og kampkraft – men jo kun hvis vi er villige til at gøre hinanden gode og udnytte de forskellige erfaringer. Jeg har godt set, at der er nogen, der mener, at jeg ikke har en operativ baggrund. Det vil jeg nok mene, at jeg alligevel har,” siger han.

 

Her refererer Lentfer til sin operative luftforsvarsuddannelse i Flyvevåbnet. Hans tjeneste som afdelingschef i HAWK (udfaset missilsystem) og som chef for Operationsstaben, der har ansvaret for styrkeindsættelser i ind- og udland.

 

”Jeg har faktisk haft den operative kommando over både hær-, flåde- og flyenheder, men det er selvfølgelig rigtigt, at jeg ikke har stået ude i skudlinjen i en international mission,” siger han og vender tilbage til en tidligere pointe. Ingen kan alt.

 

”Det betyder jo bare, at jeg kommer til at omgive mig med mennesker, der har erfaring på det område. Med videndeling kommer vi langt,” siger Lentfer.