Af Forsvarskommandoen


Irak: I den forgangne uge blev der taget afsked med de trænere og tolke, der ikke længere har opgaver på Al Asad-luftbasen, og derfor er fløjet tilbage til Danmark.

Operation inherent Resolve (OIR)

Træningsbidraget - Irak
I sidste uge blev det besluttet at afslutte missionen for det danske træningsbidrag på Al Asad-luftbasen tidligere end planlagt. Træningen var i forvejen sat på pause for at begrænse spredningen af coronavirus, og koalitionshovedkvarteret har besluttet, at træningen ikke skal genoptages før tidligst i midten af maj, hvor ramadanen er startet. Dermed ville træningen i praksis tidligst kunne genoptages omkring 1. juni, og derfor blev det besluttet at lukke det danske bidrag ned før tid. Det betyder, at soldaterne på Hold 11, som i forvejen var planlagt til at være det sidste hold i missionen, begynder at pakke materiel ned og sende folk hjem.


De første soldater er allerede kommet tilbage til Danmark. Det drejer sig primært om de trænere og tolke der ikke længere har en opgave i missionen.

For de tilbageværende soldater bliver opgaven nu at få pakket og hjemsendt dansk materiel. En del af materiellet forventes dog at skulle bruges, når Danmark overtager NATO Mission Iraq i Bagdad. Samtidig med nedpakningen har soldaterne også fortsat opgaver i forbindelse med sikring af basen.

I forhold til coronavirus/covid-19 har man iværksat tiltag for at begrænse risikoen for en smittespredning ved eksempelvis ekstra rengøring og i muligt omfang social distancering. Derudover har man klargjort karantæne- og isolationsfaciliteter til håndtering af smittede patienter, såfremt dette måtte blive nødvendigt. Der er ikke kendte tilfælde af covid-19 på Al Asad-luftbase.


Præcist som i Danmark er der også på missionen i Irak øget fokus på hygiejne og afspritning af hænder.


Operatørbidraget – De Forenede Arabiske Emirater
De danske luftkommando- og kontroloperatører indgår fortsat i bemandingen ved den amerikanske luftkommando- og kontrolcentral på Al Dhafra-luftbase i de Forenede Arabiske Emirater, hvor de støtter koalitionens missioner med overvågning samt koordinering af luftrum og lufttrafik.

FAKTA om det danske bidrag til Operation Inherent Resolve
Danmark har siden 2014 deltaget i den internationale koalition, der bekæmper terrororganisationen ISIL i Irak og Syrien. Bidraget udgøres p.t. af et træningsbidrag, et operatørbidrag, et logistik-bidrag og et mindre stabsbidrag. For træningsbidraget er træningen indstillet, og nedpakningen samt hjemsendelse er personel er i gang. Det nuværende Hold 11 bliver dermed det sidste på Al Asad. Pt. udgøres det samlede danske bidrag til OIR af omkring 150 soldater, der primært har base på Al Asad-luftbasen i Irak samt Kuwait og de Forenede Arabiske Emirater og Qatar.

Læs mere om det danske bidrag her. 

Danske soldater ved NATO’s fremskudte tilstedeværelse i Estland gør klar til skarpskydning.

Enhanced Forward Presence – det fremskudte danske bidrag i Estland
Soldaterne i Estland er begrænset til lejren og dens øvelses- og skydeområder for at undgå at personellet bliver smittet med coronavirus, og de må træne i mindre hold for at holde afstand. Der er trænet kamp i bebygget område, skydning og forhold over for kemiske, biologiske, radiologiske og nukleare kampmidler.


Soldaterne er pakket godt ind - fordi det er koldt.

Befalingsmænd og officerer er gået i gang med planlægning for den nye virkelighed, hvor mulighederne er indsnævret. Der er dog fortsat gode faciliteter til at øve soldaternes grundlæggende færdigheder samt samarbejdet med britiske og estiske kollegaer.


Sådan bor soldaterne i felten.

Det danske bidrag fokuserer nu på at få soldater, der allerede har været på orlov i Danmark, tilbage til Estland på en forsvarlig måde. Det er væsentligt, at bidraget ikke bidrager til smittefaren hverken i Estland eller Danmark og samtidig opretholder den operative indsættelsesevne og beredskab. Derfor arbejdes der på løsninger, der går udenom civile transportmuligheder, og på en karantæneperiode for at sikre, at folk er raske ved ankomst til missionen

FAKTA om det danske bidrag til Enhanced Forward Presence
Danmark har siden januar 2020 haft omkring 200 soldater udstationeret i Tapa som en del af NATO’s fremskudte tilstedeværelse i Estland. Soldaterne indgår i en britiskledet kampgruppe.
 
Læs mere om det danske bidrag her. 


 

Operation Barkhane - Mali
I den forgangne uge har helikopterbidraget flyttet godt fire ton gods og 104 passagerer.

FAKTA om det danske transportbidrag til operation Barkhane
Operation Barkhane er etableret til bekæmpelse af terrorisme i Sahel-regionen i det centrale og vestlige Afrika. Operationsområdet dækker Burkina Faso, Tchad, Mali, Mauretanien og Niger. Operationerne er franskledet og består af 4.500 soldater.
Det danske bidrag til Operation Barkhane består af to EH-101 transporthelikoptere og op mod ca. 70 mand, der udsendes til Mali. Det danske bidrag skal løse transportopgaver af både materiel og personel. Bidraget slutter med udgangen af 2020.

Læs mere her.Hercules transportflybidrag til MINUSMA (FN’s fredsbevarende mission i Mali)

Transportflybidraget i Bamako har i den forgangne uge fløjet 19,5 ton gods og 187 passagerer fordelt på fire missioner for FN. Desuden har der været gennemført vedligeholdelse af flyet og træning af bidragets sikrings- og bevogtningssoldater.


Det danske C-130 transportfly er her på mission og ved at blive lastet med flere tons gods.

Coronavirus/covid-19 fylder også en del i Mali på trods af, at der ikke officielt er nogen smittede. Derfor er der iværksat tiltag for at reducere eventuel smittespredning. Heldigvis er den hygiejniske standard meget høj i lejren, hvor de hygiejniske regler omfatter hyppig og grundig håndvask, afspritning og afstand, hvilket har været gældende fra starten af missionen.

FAKTA om det danske transportflybidrag til MINUSMA
C130J Hercules-transportfly og op til 65 danske soldater skal i seks måneder støtte FN’s fredsbevarende mission i Mali (MINUSMA). Bidraget består af fly med besætning, støttepersonel og en sikringsenhed. 

Flyets opgaver kan omfatte transport af mennesker og gods, transport af militære enheder fra den fredsbevarende styrke og transport af syge og sårede. Det danske fly kan også kaste gods ned fra luften med faldskærm. Støtte til eftersøgning og redning og støtte til billedindhentning fra luften vil også kunne forekomme. 

Hovedparten af soldaterne i styrken kommer fra Air Transport Wing, men der er også soldater med fra andre dele af Flyvevåbnet og fra forskellige enheder i Hæren. 

Læs mere om det danske flybidrag her.
Resolute Support - Afghanistan
Coronavirus/covid-19 fylder fortsat en del i Resolute Support-missionen. Der bliver taget mange af de samme forholdsregler som i Danmark: Potentielt smittede kommer i karantæne, der er stort fokus på hygiejne og begrænset rejse til og fra missionen. Ingen danskere er i karantæne eller konstateret smittet i Afghanistan.


Det danske sikrings- og eskortebidrag på skydebanen i det bjergrige afghanske landskab.

Det danskledede International Military Police i Hamid Karzai International Airport North har fortsat fokus på, at soldaterne i lejren overholder de bestemmelser, som skal sikre, at en potentiel smitte med coronavirus/covid-19 bliver spredt mindst muligt. Samtidig blev der også gennemført 72 fartkontroller og givet 52 advarsler til folk, som har brudt bestemmelserne i lejren.

I New Kabul Compound-lejren har det danske sikrings- og eskortebidrag kun gennemført et begrænset antal eskorteopgaver den sidste uge. Derudover har der været en gruppe i en anden lejr, hvor de har støttet de australske koalitionspartnere.

Sikrings- og eskortebidraget har iværksat tiltag, som sikrer at man opretholder den operative kapacitet i tilfælde af, at nogle danskere skulle blive smittet. Samtidig har man forsøgt at opretholde aktivitetsniveauet ved at gennemføre vedligeholdende uddannelse.

De danske mentorer på den afghanske officersskole har i den forgangne uge fokuseret på at gennemføre overdragelse til de nyankommne danske mentorer. Risikoen for coronavirus/covid-19 har medført, at dele af mentorernes arbejde er sat i bero i den kommende tid.


Afghanske officerskadetter på øvelse.

I løbet af ugen blev det opgjort, at det lykkedes de logistiske rådgivere fra Flyvevåbnet at hjælpe afghanerne med at øge mængden af fragt med hele 95 procent i februar i forhold til januar.

Det danske sprængstofhundebidrag har haft færre opgaver i løbet af ugen på grund af risiko for coronavirus/covid-19. Der blev dog stadig afsøgt 15 lastbiler.


Det danske sprængstofhundebidrag i gang med afsøgning af lastbiler.

FAKTA om det danske bidrag til Resolute Support Mission
Danmark har siden januar 2015 bidraget til NATO’s Resolute Support Mission i Afghanistan. Bidraget omfatter cirka 155 soldater i og omkring Kabul. Soldaterne udfører eskorte- og bevogtningsopgaver for NATO-rådgivere, militærrådgivning af afghanske sikkerhedsinstitutioner samt militærpoliti-opgaver. 

Læs mere om bidraget til Resolute Support her.
Skibene fra flådestyrken træner med den franske hangarskibsgruppe Charles de Gaulle i Nordsøen. Foto: SNMG1 1.

Standing NATO Maritime Group 1 (SNMG1) – Nordatlanten og Østersøen 
Støtteskibet Absalon har sammen med resten af flådestyrken trænet med den franske hangarskibsgruppe Charles de Gaulle i Nordsøen. Træningen har blandt andet bestået af sø- og luftmålsskydninger samt luftforsvarsøvelser med jagerflyene fra det franske hangarskib.

SNMG1 gennemfører forsat patruljer i NATO’s nordlige interesseområde. Det betyder, at styrken overvågner skibstrafik og indrapporterer situationen til relevante NATO-hovedkvarterer, hvorved NATO’s informationsniveau fastholdes på et højt niveau.


Absalon i forgrunden og det franske hagarskib i baggrunden. Foto: SNMG1

FAKTA om Standing NATO Maritime Group 1
Standing NATO Maritime Group 1 – SNMG1 – er en samling NATO-skibe, som er på højt beredskab og klar til at imødegå trusler mod NATO-medlemslande. Gruppen består af krigsskibe fra forskellige NATO-lande. Det danske orlogsfartøj Absalon blev en del af gruppen den 12. februar 2020 og kommer til at sejle med gruppen i to måneder.