Af Forsvarskommandoen

Operation Inherent Resolve (OIR)

Træningsbidraget - Irak

Det danskledede træningsbidrag er påbegyndt overdragelse til næste hold. Hold 11 er ankommet med et reduceret hold, da resten af holdet afventer træningspausens ophør i Danmark og står klar til at tage af sted med kort varsel.


Hold 11 er nu ankommet, og overdragelse og rotation er i fuld gang.

Hold 10 har i løbet af ugen sendt det personel hjem, der ikke skulle overdrage til Hold 11. Resten af ugen er gået med planlægning af den igangværende overdragelse og rotation.

Hold 10 har i øjeblikket ingen irakiske soldater til træning. Træningen skulle være påbegyndt 4. januar, men blev sat på pause samme dag efter ordre fra koalitionen på grund af den generelle sikkerhedssituation i Irak. Det er på nuværende tidspunkt uvist, hvornår den genoptages.


Kort efter modtagelse af hvert rotationshold indskyder soldaterne deres våben for at justere sigtemidlerne, hvis de har ”slået” sig under transporten.
Fotos af major Kim, Public Affairs Officer


Hold 10 har pr. 26. januar gennemført og afsluttet træningen af i alt 19.583 irakiske soldater og politifolk.


Luftkontrol operatørbidraget – De Forenede Arabiske Emirater
De danske luftkommando- og kontroloperatører indgår fortsat i bemandingen ved den amerikanske luftkommando- og kontrolcentral på Al Dhafra Air Base i de Forenede Arabiske Emirater, hvor de støtter koalitionens missioner med overvågning samt koordinering af luftrum og lufttrafik.

FAKTA om det danske bidrag til Operation Inherent Resolve
Danmark har siden 2014 deltaget i den internationale koalition, der bekæmper terrororganisationen ISIL i Irak og Syrien. Bidraget udgøres p.t. af et træningsbidrag, der uddanner irakiske soldater samt et operatørbidrag, et logistik-bidrag og et mindre stabsbidrag. I alt cirka 170 soldater, der primært har base på Al Asad-luftbasen i Irak samt Kuwait og de Forenede Arabiske Emirater og Qatar.

Læs mere om Operation Inherent Resolve her. 
Operation Barkhane – Mali
Transporthelikopterbidraget har den seneste uge fløjet til de franske baser i Gossi, Kidal og Timbuktu samt i terrænet mellem baserne. Missionerne kan gennemføres som ’single ship’ missioner, det vil sige at helikopteren flyver alene, eller i formation med helikoptere fra den franske enhed eller det britiske helikopterdetachement.De to danske transporthelikoptere i Mali.

Det danske Hold 1 i Operation Barkhane er mere end halvvejs gennem missionen, og forberedelserne til Hold 2 er så småt begyndt.

I denne uge har helikopterbidraget rundet de første 100 flyvetimer i missionen i Gao.

Samlet set har helikopterne nu fløjet 107 timer, flyttet 552 personer og 18 ton gods for den franske enhed.


EH101 helikopter under landing efter endt mission.

FAKTA om det danske transportbidrag til operation Barkhane
Operation Barkhane er etableret til bekæmpelse af terrorisme i Sahel-regionen i det centrale og vestlige Afrika. Operationsområdet dækker Burkina Faso, Tchad, Mali, Mauretanien og Niger. Operationerne er franskledet og består af 4.500 soldater.

Det danske bidrag til Operation Barkhane består af to EH-101 transporthelikoptere og op mod ca. 70 mand, der udsendes til Mali. Det danske bidrag skal løse transportopgaver af både materiel og personel. Bidraget slutter med udgangen af 2020.

Læs mere om helikopterbidraget her. 

Hercules transportflybidrag til MINUSMA (FN’s fredsbevarende mission i Mali)
I den forgangne uge har det danske transportflybidrag transporteret 42 passagerer og 19,9 ton gods, som er gennemført på to missioner fordelt på cirka 11 timers flyvetid.

De seneste uger har der været en tendens til, at vinden har påvirket sigtbarheden negativt ved de anfløjne flyvepladser i det østlige Mali, hvilket forklarer, hvorfor der ikke er fløjet flere missioner i ugens løb.

FAKTA om det danske transportflybidrag til MINUSMA
C130J Hercules-transportfly og op til 65 danske soldater skal i seks måneder støtte FN’s fredsbevarende mission i Mali (MINUSMA). Bidraget består af fly med besætning, støttepersonel og en sikringsenhed.  

Flyets opgaver kan omfatte transport af mennesker og gods, transport af militære enheder fra den fredsbevarende styrke og transport af syge og sårede. Det danske fly kan også kaste gods ned fra luften med faldskærm. Støtte til eftersøgning og redning og støtte til billedindhentning fra luften vil også kunne forekomme.  

Hovedparten af soldaterne i styrken kommer fra Air Transport Wing, men der er også soldater med fra andre dele af Flyvevåbnet og fra forskellige enheder i Hæren.

Læs mere om transportflybidraget og om forsvarets kommende opgaver i Afrika her. 
Resolute Support – Afghanistan
På den afghanske hærs officersskole, ANAOA, har kadetterne brugt ugen på taktikundervisning og taktiske udrykkerdage, hvor de har lavet overvejelser til deres befalinger. Efterfølgende har de gennemført befalingsudgivelse og er således klar til feltdage i den kommende uge, hvor planen skal prøves af.
De danske mentorer har fulgt deres udvikling og haft fokus på, at instruktørerne kan støtte kadetterne igennem undervisningen.


Befalingsudgivelse ved terrænbord på officersskolen.

En gruppe af sikringssoldaterne har sammen med deres australske kollegaer fortsat fungeret som sikringsgruppe ved det afghanske operationshovedkvarter i Kabul, Kabul Garrison Command, hvor australierne gennemfører rådgivning.

De resterende dele af sikringsenheden har gennemført rutinemæssige sikringsopgaver for Kabul Security Force, samt beredskab i lejren New Kabul Compound.

Det danske militærpoliti fortsætter deres rutinemæssige kontroller, hvilket har resulteret i flere påtaler om overskridelse af hastighed, manglende id-kort, samt kontrol af rejsende til og fra Harmid Karzai international Airport.

De militære hundeførere har igennem ugen kontrolleret trafikken til og fra koalitionslejren ved det afghanske flyvevåben, så rådgiverne sikkert kunne udføre deres arbejde, ligesom de også lejlighedsvist har afsøgt hangarerne i området.

FAKTA om det danske bidrag til Resolute Support Mission
Danmark har siden januar 2015 bidraget til NATO’s Resolute Support Mission i Afghanistan. Bidraget omfatter cirka 155 soldater i og omkring Kabul. Soldaterne udfører eskorte- og bevogtningsopgaver for NATO-rådgivere, militærrådgivning af afghanske sikkerhedsinstitutioner samt militærpoliti-opgaver.

Læs mere om Resolute Support Mission her.