Russisk besøg i Danmark

Den russiske delegation efter ankomst til Flyvestation Aalborg. Foto: Flyvevåbnets Fototjeneste

Et russisk Tu-154M foto-rekognosceringsfly landede mandag formiddag på Flyvestation Aalborg. Om bord var soldater fra det russiske forsvar, som i løbet af ugen blandt andet har besigtiget militære installationer og enheder i Danmark. Inspektionen foregår dels i regi af Open Skies traktaten, som trådte i kraft i 2002, og giver deltagerlandene ret til at overflyve og fotografere hinandens territorier og dels i regi af Wien-dokumentet.Begge aftaler er indgået med det formål at give gensidig indsigt i militære aktiviteter og kapaciteter for i sidste ende at mindske usikkerhed og spændinger parterne imellem. Danmark gør regelmæssigt brug af det samme tilbud på russisk territorium.Den aktuelle inspektion var i sagens natur præget af Covid-19 foranstaltningerne. Danmark er et af de første lande som igen giver mulighed for den slags inspektioner, siden de blev suspenderet i forbindelse med Covid-19 nedlukningen af landet i marts måned.

- Under selve fotoflyvningen bærer vi for eksempel alle mundbind og fingre og støvler bliver sprøjtet med desinficerende væske. Russerne har fået to test inden ankomst og én igen ved ankomst til Danmark. De danskere som er med, blev også testet samme dag og alle var negative, fortæller Martin Friis, der er ansvarlig for gennemførelsen af Open Skies, altså den flyvende del af inspektionen i Danmark.    

Flyvningen blev gennemført onsdag og på 3,5 timer kom det russiske fotofly forbi en lang række militære installationer i hele Danmark, herunder samtlige flåde- og flyvestationer og mange kaserner.  - Efterfølgende er det omfattende billedmateriale blevet behandlet sammen med danske fotospecialister, så det lever op til de klare regler, der er fastsat i traktaten. De dikterer for eksempel, at opløsningen på billederne ikke må være større end 30 cm/pixel forklarer Martin Friis.   

Inspektion på land
Udover, at russerne overfløj dansk øvelsesterræn, så besøgte de russiske inspektører også danske militære installationer på jorden. I løbet af uge 41 besøgte de Flyvestation Karup, Flyvestation Skrydstrup og 1. Brigade på Dragonkasernen i Holstebro. 

Her fik de briefinger om struktur, enheder og materiel i det danske forsvar. Og de fik indblik i træningsaktiviteter og operative opgaver.

- Samarbejdet med russerne er professionelt. De er interesserede og imødekommende. De kender wiendokumenterne og deres rettigheder og har forberedt sig godt, så de ved hvad de vil se – de er nysgerrige,” siger oberstløjtnant Jens Erik Hjort, der er chef for operationsstabens J9, som står for blandt andet våbenkontrol.


På enhedsniveau hos for eksempel Fighter Wing i Skrydstrup og hos 1. Brigade i Holstebro fik russerne også fremvist materiel i form af kampfly og panser. Klassificerede ting og udstyr bliver ikke vist frem eller bliver dækket til, men ellers er der stor åbenhed omkring dansk udstyr og enheder. 

- Uanset de politiske uoverensstemmelser mellem landene, så kører disse aftaler godt. Vi samarbejder godt med russerne og målet er at skabe åbenhed og tillid. Det handler også om at opbygge personlige relationer, så vi ser og møder menneskene bag dansk og russisk forsvar. Den tillid breder sig i systemer, fordi de mennesker, de og vi møder, er åbne og imødekommende,” siger chef for operationsstabens afdeling for våbenkontrol, Jens Erik Hjort.

Den russiske delegation forlod Danmark den 8. oktober.