Af Forsvarskommandoen

Mens store dele af Forsvarets aktiviteter er udsat, og mange ansatte i Forsvaret arbejder hjemmefra for at undgå smitte, er der en række aktiviteter, der fortsætter.

1.100 medarbejdere er kaldt fysisk på arbejde igen, og man har prioriteret en række vedligeholdelsesarbejder og opgraderinger bl.a. på centrale krigsskibe. Herunder Absalon, som netop er hjemvendt fra deltagelse i NATO’s stående flådestyrke, SNMG1.


Arkivfoto: Absalon

Allerede før coronakrisen var det planlagt, at Absalon skulle have et længere ophold ved kaj for at få vedligeholdt og ikke mindst opgraderet en række systemer.

Ligeledes er en række andre krigsskibes vedligehold bibeholdt. For eksempel Iver Huitfeldts vedligehold og klargøring, da fregatten ventes at skulle indgå i en international flådestyrke i Hormuz-strædet senere på året, hvis Folketinget støtter regeringens plan om det.

Disse arbejder har man valgt at bibeholde for at sørge for, at eksempelvis Absalon og Iver Huitfeldt fortsat er på beredskab og kan indgå i løsningen af de opgaver, som Danmarks forpligter sig til internationalt.

Smitteforholdsregler
”Jeg er glad for, at vi med vedligeholdelsesarbejde og opgraderinger, der pågår ombord, fortsat kan opretholde vores orlogsskibes beredskab. Det er vigtigt for, at vi kan opretholde Danmarks internationale forpligtelser. Coronavirus/covid19 tager vi meget alvorligt, men ved at tage restriktive forholdsregler, kan det lade sig gøre, at vi på en og samme tid både kan få vedligeholdt og opgraderet vores skibe samtidig med, at vi beskytter teknikere, håndværkere og besætning effektivt mod smitte,” siger Anders Friis, kommandør og chef for 2. eskadre i Søværnet.

Imens vedligeholdelsesarbejdet og arbejdet med opgraderingerne står på, har man sendt det meste af besætningen i land. Ombord er kun et vagthold, enkelte prioriterede besætningsmedlemmer og de teknikere og håndværkere, som skal udføre arbejdet.

Teknikerne og håndværkerne er helt adskilt fra vagtholdet og har ikke adgang til messer og andre opholdsrum. De spiser for sig og har fået tildelt deres eget toilet. Dertil har man ekstra fokus på håndhygiejne, afspritning af hænder og berøringsoverflader, ligesom der bliver desinficeret og rengjort flere gange om dagen.

Absalon ligger ved kaj indtil september, hvor vedligeholdet og opgraderingen er afsluttet.

Absalon skal efter afslutningen på vedligeholdelsesarbejdet og opgraderinger indgå i det generelle beredskab og planlægges dertil sendt til Nordatlanten, Færøerne og Grønland for at patruljere i Arktisk Kommando ansvarsområde.

FAKTABOKS
Absalon vedligeholdes og opgraderes
• Hovedeftersyn på hovedmaskinerne
• Computersystemer – software og hardware opgraderes
• Sensorer, herunder radar- og våbensensorer opgraderes