Hoist fra EH101

Arkivfoto: Hoist fra EH101. Foto: Forsvaret

Af Line Fjordside, Forsvarskommandoen

 

I det forgangne år har Sø- og Flyveredningstjesten taget del i 638 redningsoperationer, omfattende patient evakuering, eftersøgnings- og redningsoperationer til nødstedte skibe samt personer i vandet. Til sammenligning blev der i 2019 udført 431 redningsoperationer. Det er en stigning på 48 procent.

Der er særligt sket en stigning i søredningsoperationer relateret til fritidssejlere.

 

Årsagen til den store stigning i redningsoperationer vurderes ifølge rapporten til at være, at danskerne på grund af covid-19 i højere grad end før holdt ferie hjemme og at flere dermed også har deltaget i fritidsaktiviteter på havet i løbet af 2020.

 

”Heldigvis udviser langt de fleste den fornødne respekt for havet. Men vi opfordrer stadig alle til at bruge SejlSikkert app’en – også dem, der sejler i kajak eller på SUP-boards, søge råd og vedledning i Søsportens Sikkerhedsråd og ikke mindst at have den fornødne respekt for vejret,” siger Per Ring, chef for Nationalt Maritimt Operationscenter.

 

I 2020 var der 26 omkomne ved sø- og flyveulykker, herudover er fire personer fortsat meldt savnet fra hændelser til søs sidste år.

 

”Man kan ikke sige at der er en direkte sammenhæng mellem omkomne og antallet af uerfarne folk på havet. Jo flere mennesker på havet og ved stranden, jo højere er risikoen for ulykker også,” siger Per Ring.

 

”SejlSikkert appen er en stor hjælp i forbindelse med redningsaktionerne. Den giver en hurtig melding, hvis der er sket en søulykke og giver redningsmandskabet en mulighed for at finde folk hurtigere,” slutter Per Ring.

 

Over den seneste femårige periode har Sø- og Flyveredningstjenesten haft en gennemsnitlig redningsprocent på 96 procent. Alene for 2020 har redningsprocenten ligget på 95,5 procent.

 

Sø- og flyveredning dækker henholdsvis over indsatsen til redning af nødstedte på havet med alle nødvendige midler samt redningsindsatsen, der udføres til undsættelse af fly i nød.