Dannebrog vajer over den danske lejr på Al Assad, som summer af aktivitet.

Dannebrog vajer over den danske lejr på Al Assad, som summer af aktivitet. Foto: Helikopterdetachementet

Af Forsvarskommandoen

 

NATO Mission Iraq – Træningsbidraget, Bagdad, Irak

Den internationale NATO Mission Iraq (NMI) har i den seneste uge gennemført 24 aktiviteter i relation til opgaven med rådgivning af det irakiske forsvarsministerium, den irakiske forsvarsstab i og omkring Bagdad samt kørsel med chefen for missionen generalløjtnant Michael Lollesgaard.

 

Det danske sikrings- og eskortebidrag har eskorteret til tre møder inden for den internationale zone (Green zone) og 11 møder uden for den internationale zone (Red Zone). Hertil har enheden gennemført en rekognosceringstur og tre ture til skydebanen.

 

Det danske Close Protection Team, der eskorterer og beskytter missionens ledelse, har eskorteret til fem møder inden for den internationale zone (Green zone) og et møde uden for den internationale zone (Red Zone).

 

De internationale bidrag sikrings- og eskorteopgaven udgøres af estiske, spanske og polske delinger, som under danske ledelse, har gennemført tre ture i Green Zone og tre ture i Red Zone.

 

Nato Mission Iraq – Helikopterbidraget, Al Assad-luftbasen, Irak

I den forløbne uge har Hold 2 overtaget ansvaret for det danske helikopterbidrag. Hold 1 har lagt et stor arbejde i at skabe rammerne for helikopterbidraget, og dem arbejder Hold 2 videre med.

 

Operatørbidraget – Shaw Air Force base, South Carolina, USA

De danske kontrol- og varslingsoperatører fra Air Control Wing på Flyvestation Karup indgår fortsat i luftoperationerne ved det amerikanske kontrol- og varslingscenter på Shaw Air Force basen i staten South Carolina.

 

Operationsrummet hvor danskerne side om side med amerikanske, britiske, australske og canadiske operatører støtter afviklingen af luftoperationer under Operation Inherent Resolve. Operationerne afvikles døgnet rundt.

Operationsrummet hvor danskerne side om side med amerikanske, britiske, australske og canadiske operatører støtter afviklingen af luftoperationer under Operation Inherent Resolve. Operationerne afvikles døgnet rundt. Foto: Operatørbidraget

Støtte til kampen mod ISIL

Danmark bidrager til to internationale operationer, der sigter imod at styrke den irakiske regering og de irakiske sikkerhedsinstitutioner og at bekæmpe ISIL.

 

Danmark leder frem til maj 2022 NATOs rådgivningsmission i Irak (NMI) og bidrager blandt andet til missionen med to transporthelikoptere. 

 

Danmark bidrager også fortsat til Operation Inherent Resolve, der støtter kampen mod ISIL. Danmark bidrager aktuelt med kontrol- og varslingsoperatører. Bidraget er placeret på Shaw Air Force basen i staten South Carolina i USA.