Gymnasieklassen lytter ivrigt til oplægget fra Forsvarets udsendte soldat.

Gymnasieklassen lytter ivrigt til oplægget fra Forsvarets udsendte soldat. Foto: Forsvaret

Af: KFOR / Forsvarskommandoen

 

Der blev spurgt ivrigt ind til Forsvarets opgaver i Kosovo, da gymnasieklassen i sidste uge mødtes med danske soldater i Kosovo. Det var klassens lærer, der selv er tidligere udsendt soldat, som havde taget kontakt til KFOR for at arrangere et besøg.

 

På grund af covid-19 situationen og restriktioner var det ikke muligt for klassen at besøge danskerne inde i lejren. I stedet tog repræsentanter fra det danske, militære bidrag i Kosovo kontakt til Jacob og sammen fik de arrangeret, at nogle danske soldater kom ned på gymnasieklassens hotel og holdt et oplæg der.

 

Oplæg om Kosovo

Der har været danske soldater i Kosovo siden 1999, hvor Danmark og Forsvaret har den internationale indsats for fred i Kosovo i den NATO-ledede operation KFOR.

 

Det danske bidrag var på 875 soldater, da det var størst, og KFOR var i en periode Hærens største internationale mission. I takt med at Hærens internationale engagement blev udvidet andre steder, og at sikkerhedssituationen i Kosovo blev forbedret, blev Hærens bidrag til KFOR reduceret.

 

Der er ca. 35 danske soldater i Kosovo Force i dag. De 29 af dem står for bevogtning af ”Camp Novo Selo”. De øvrige 6 danske soldater løser opgaver i KFOR's hovedkvarter i Pristina.

 

Det var blandt andet det, som eleverne fra Nærum fik fortalt. Derudover blev der også talt om Kosovos historie og eleverne fik et oplæg om de forskellige etniciteter i Kosovo og deres kultur.

 

Oversergent Henrik stod for kulturdelen og glædede sig over elevernes engagement.

 

"Jeg havde faktisk ikke regnet med, at de var så interesserede, vidende og stillede så mange gode spørgsmål", sagde Henrik efterfølgende og fortsatte med et smil på læben. "De var noget mere skarpe, end jeg husker det fra min egen studietur i gymnasiet."

 

Højtalervogn i Kosovo bliver vist frem for gymnasieklasse fra Danmark.

Foto: Forsvaret

Fik lov at se og opleve danskerne grej

Imellem oplæggene var det tid til at eleverne kunne se på det Taktiske Psykologiske Operations Teams pansrede højtalervogn. Det er en bil, som bliver brugt til at udsende meddelelser fra KFOR til civilbefolkningen typisk i forbindelse med civile uroligheder. 

 

Efter oplæggene fik eleverne mulighed for at kigge på teamets våben og samtidig prøve de forskellige slags sikkerhedsudrustning på egen krop. De prøvede både den ret så tunge skudsikre vest og hjelm samt den sikkerhedsudrustning, som anvendes i forbindelse med civile uroligheder.

 

Styrken KFOR består af omkring 3400 soldater fra 27 lande. USA, Italien og Ungarn bidrager med flest udsendte, mens Danmarks bidrag er på 35 mand. Samtidig med afprøvningen havde eleverne mulighed for at spørge ind til soldaternes hverdag og opgaveløsning.

 

"Det er bestemt ikke hver dag, at jeg må minde eleverne om, at de har fri, fordi de var så optaget af det, der skete," sagde læreren Jacob om mødet med de danske soldater.

 

Gymnasieelev fra Nærum Gymnasium prøver KFORs udstyr.

Foto: Forsvaret