Arktis oversigt over aktiviteter

Illustrativ oversigt over kapaciteter i pakken. Foto: FMN

Regeringen og Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance har indgået en rammeaftale om at styrke Forsvarets kapaciteter i Arktis og Nordatlanten, der udmønter de 1,5 mia. kr. fra tillægsaftalen fra 2019.

 

Partierne er enige om, at Danmark, Grønland og Færøerne har et særligt sikkerheds- og forsvarspolitisk ansvar i Arktis og Nordatlanten. Med rammeaftalen bliver Forsvarets evne til at følge og overvåge de stadig stigende aktiviteter i området styrket markant gennem investeringer i højteknologiske ubemandede systemer og kapaciteter. Indsatsen sker i dialog og samarbejde med USA og andre nære allierede kyststater, og med forankring i NATO. Politisk opbakning fra Færøerne og Grønland til radarer og konkrete anlægsarbejder er selvsagt helt central. Forsvarsministeriet er i tæt dialog med de færøske og grønlandske myndigheder og ser frem til deres tilbagemelding og det fortsatte tætte samarbejde.

 

Partierne ønsker, at den styrkede indsats i Arktis og Nordatlanten skal give både militær og civil nytte. Rammeaftalen skal således også styrke Forsvarets evne til at støtte civilsamfundet i form af redningsoperationer, beredskabsopgaver, miljøovervågning, fiskerikontrol, klimaovervågning og -forskning mv.

 

Læs mere om aftalen her: Politisk aftale om Arktis Kapacitetspakke til 1,5 mia. kroner (fmn.dk)