brevstemmmmeefp

Ved eFP var afgivelse af brevstemmer til folketingsvalget en festdag - med flag og parade.

Af Forsvarskommandoen

 

På fregatten Peder Willemoes blev den såkaldte gasrensestation fornylig omdannet til valglokale. Hos de danske soldater i Estland blev en parade afholdt for at fejre demokratiet. Og i Irak kunne soldaterne efter stemmeafgivelsen frejre den gode demokratiske gerning med valgkage.

 

Valghandlingen til folketingsvalget tager sig forskelligt ud på de forskellige destinationer, hvor der lige nu er danske soldater udstationeret. Men formålet er det samme: Selvom soldaterne er langt hjemmefra, skal de alligevel have mulighed for at give deres stemme til Folketingesvalget og dermed støtte op om det demokrati, som de er ude for at forsvare.

 

”Folk ombord hyggede sig meget omkring valghandlingen. Jeg tror også, at det var medvirkende til, at valgdeltagelsen blev så høj som hele 90 procent,” siger Jane, der er banjermester på Peter Willemoes.

 

På fregatten fik alle ombord mulighed for at afgive deres stemme, imens skibet er indsat i hangarskibsgruppen omkring USS Gerald R. Ford. Besætningen kunne ikke nå at brevstemme i Danmark, inden skibet sejlede afsted. Derfor måtte man arrangere en særlig løsning. Den blev at medbringe stemmesedler, så der kunne afholdes valg midt ude i Atlanterhavet.

 

Gasrensestationen ombord – som er beregnet til at vaske personel ved gasangreb – blev omdannet til et valglokale, og en skuffe på banjermesterens kontor udgjorde stemmeurnen. Alle stemmesedlerne er blevet forseglet og sendt hjem med en betroet medarbejder fra New York.

 

brevstemmeNFP

Der afgives brevstemmer ved NFP i Letland.

Hos de danske soldater udsendt under NFP-1 i Letland afholdte man tre afstemningsdage, hvor soldaterne havde mulighed for at afgive deres stemme.

 

Procedurerne omkring brevafstemninger følger et særligt regelsæt, der bl.a. skitserer, at de forseglede stemmesedler skal bringes til Danmark som ledsaget kurérpost. Der blev samlet afgivet 252 brevstemmer i hhv. Camp Niflheim og på militærbasen i Adazi.

 

Irakbrevstemmmmme

Brevstemmende soldater i Irak klar til stemmeboksen.

I Bagdad hos de danske soldater i Union III opnåede man en stemmeprocent på 94, og også her blev stemmesedler sendt hjem i forseglet forsendelse. Alle udsendte danskere i Bagdad blev tilbudt at komme forbi og afgive deres stemme og efterfølgende kunne de nyde et stykke valgkage.

 

EFP brevstemmmme

Efter paraden afgav soldaterne deres stemme indenfor ved eFP.

Hos de danske soldater udsendt under eFP i Estland blev valghandlingen fejret med en ekstraordinær parade, hvor soldaterne ærede de danske demokrati og flag, inden de gik til afstemningen.

 

Udsendte soldater på andre lokationer rundt om i verden har på tilsvarende måde fået mulighed for at afgive deres stemme.