NFP i Letland

Infanterister modtager befaling. Fotos: Thomas H. Reimann/ Forsvaret

Af Forsvarskommandoen

 

NATO’s Forsvarsplan – Danmarks fremskudte tilstedeværelse i Letland

For den danske kampbataljon har ugen stået på træning i det vinterklædte øvelsesterræn, som giver ekstra udfordringer for soldaterne, hvor de både skal lære at beskytte sig imod kulden og sløre sig i vinterlandskabet. Blandt andet havde de mekaniserede infanterister en øvelse, hvor de skulle overnatte i stillingerne, mens enheden blev udsat for opklaring blandt andet fra jord og luft.

 

NFP i Letland

Befaling noteres ned. Foto: Thomas H. Reimann / Forsvaret

NFP i Letland

Ildstøtte i Letland. Foto: Thomas H. Reimann / Forsvaret

I ugens løb kunne Ildstøtten med deres tunge morterer lave samskydninger med amerikanske og spanske kolleger. Her deltog de andre styrker med selvkørende haubitsere af typen M109A5 og M109A7 Paladin. Skydningerne var kulminationen på et uddannelsesforløb, hvor Ildstøtten tidligere har trænet at sende og modtage ildordrer til og fra deres kollegaer.

 

Mandag fik soldaterne i Camp Valdemar besøg af både forsvarschef Flemming Lentfer og Forsvarsminister Jacob Ellemann-Jensen. Begge fik en orientering om bidraget samt en rundvisning for at se på de faktiske forhold og møde soldaterne og høre deres mening.

 

Forsvarsministeren holdt desuden et kort tale for soldaterne før han forlod lejren.

 

Forsvarsministeren på besøg i Letland

Forsvarsminister Jacob Ellemann-Jensen taler med soldaterne. Foto: Allan Merrild / Forsvaret

NATO’s fremskudte tilstedeværelse i Estland – enhanced Forward Presence (eFP)

I Estland har kampvognene været ude og køre i et mere end sædvanligt vanskeligt vejr.

 

Snestormen Birgit gik voldsomt over landet i løbet af ugen. Lufthavnene var lukkede, færgetrafikken var indstillet og tusinder var uden strøm.

 

Ude i de store skove, hvor leoparderne holder til, var der dog fremkommeligt, da skovvejene ligger i læ for fygning, så kampvognene kunne stadig holde øvelse i dagtimerne.

 

Her øvede de taktisk flotbringning. Det er en disciplin, man bruger, når forreste kampvogn bliver ramt og skal trækkes ud af fareområdet støttet af de andre kampvogne.

 

eFP i Estland

En kampvogn er ramt og skal trækkes tilbage, støttet af de andre kampvogne. Foto: Forsvaret

Lørdag havde logistikdetachementet fælles skydebanedag med deres franske kollegaer, hvor der var mulighed for at prøve hinandens våben.

Da hverken danskere eller franskmænd er velbevandrede i de skydetekniske fagtermer på de respektive sprog, var der masser af tegn, fagter og tegninger i sneen for at lære af hinanden.

 

eFP i Estland

De danske og franske soldater anvender hinandens våben. Foto: Forsvaret.

Soldaterne har også deltaget i tryghedsskabende opgaver. Det er en mere blød opgave, der handler om at vise NATO-soldaterne frem og oplyse den estiske civilbefolkning om NATO’s tilstedeværelse. Det sker med en lang række tiltag som skolebesøg, fremvisning af materiel og uniformeret deltagelse i kulturelle begivenheder.

 

eFP i Estland

I denne uge var 20 soldater på rådhuspladsen i Tallinn for at overvære det årlige luciaoptog. Foto: Forsvaret

NATO’s rådgivningsmission i Irak, NATO Mission Iraq, Bagdad

Det danske sikrings- og eskortekompagni arbejder dagligt tæt sammen med et tilsvarende spansk kompagni, som netop er udskiftet i missionen.

 

Herudover har det danske kompagni en polsk deling underlagt. Denne har også gennemført overdragelse og det danske kompagni har dermed fået en del nye kolleger.

 

Derfor bruger soldaterne disse dage meget til det at lære hinanden at kende og indøve procedurer på tværs af nationerne.

 

NMI i Irak

Soldaterne fra sikrings- og eskortekompagniet vedligeholder deres færdigheder på skydebanen. Foto: Forsvaret.

NMI i Irak

Soldaterne fra sikrings- og eskortekompagniet vedligeholder deres færdigheder på skydebanen. Foto: Forsvaret.

Sikrings- og eskortekompagniet har den seneste uge kørt 60 opgaver i Bagdad-området, fordelt på 10 opgaver i den internationale zone og 50 i det øvrige område.

 

Herudover har kompagniet kørt enkelte rekognosceringer.