Nationalt kompromis

Nationalt kompromis giver historisk løft af Forsvaret.

Det er aftalt, at et kommende forsvarsforlig vil munde ud i, at forsvarsbudgettet i 2033 løftes varigt til 2 % af bruttonationalproduktet. Derudover er det aftalt afsætte en generel økonomisk reserve til håndtering af den nye sikkerhedspolitiske situation på 3,5 mia. kr. årligt i 2022 og 2023, hvoraf en stor del er øremærket Forsvaret. Det er centrale elementer af aftalen, som regeringen og aftalepartierne er blevet enige om i dag.

 

”Der er tale om et historisk løft af Forsvaret, som kommer på en alvorlig og bekymrende baggrund med Ruslands invasion af Ukraine. Derfor er den politiske aftale om at styrke Forsvaret nødvendig og rigtig for Danmarks og Europas sikkerhed,” siger forsvarschef, general Flemming Lentfer.

 

Grafik, der viser økonomisk udvikling i Forsvaret i de kommende år.

Grafik: Forsvaret

Hvad den fremtidige styrkelse af Forsvaret konkret vil indeholde, vil bero på kommende aftaler, når der skal forhandles politisk om et kommende forlig.

 

”Det er et stærkt udgangspunkt for Forsvarets udvikling. Der er noget, der kan tages hånd om allerede nu. Vi skal finansiere de skærpede beredskaber som dele af Forsvarets enheder er sat i som følge af den ændrede sikkerhedssituation og afledte indsatser. Og så skal vi tage vare om kendte økonomiske udfordringer på driften af materiel. I forhold til de politiske forligsforhandlinger ser jeg frem til at bidrage med militærfaglig rådgivning,” slutter forsvarschef, general Flemming Lentfer.

 

Læs mere om aftalen her:

 

Link til pressemeddelelse fra STM

 

Link til pressemeddelelse fra FMN

 

Den samlede aftaletekst kan læses her