1. Brigade på øvelse

1. Brigade på Øvelse Brave Lion i Oksbøl. Foto: Forsvaret

Af Forsvarskommandoen

 

På baggrund af den seneste debat i medierne om, hvilket luftværnssystem Forsvaret skal vælge, er der fundet behov for at supplere med yderligere oplysninger i sagen.

 

Arbejdet med at sammensætte de enkelte delkomponenter til Hærens kommende luftforsvarssystem pågår stadig. Der er derfor hverken truffet endelig beslutning om valg af sensorpakke (radarer, optiske sensorer), effektorer (missiler, kanoner osv.) eller køretøjer, som luftværnssystemet skal bestå af. Den endelige beslutning vil først kunne træffes, når de nødvendige aftaler er indgået og når priser, leveringstider mv. er konkretiseret yderligere og den samlede effekt af systemet er kendt. Forsvaret holder ved siden af den proces løbende øje med udviklingen på luftværnsområdet, da det er i konstant bevægelse.

 

Endelig er det værd at bemærke, at den luftværnskapacitet, som anskaffes til Hæren, er ét delsystem ud af flere systemer, der skal til, for at kunne yde effektiv beskyttelse mod alle luftbårne trusler, herunder forskellige typer af droner. Forsvaret arbejder løbende på at afdække behovet for luftforsvarssystemer, der i tilfredsstillende grad vil kunne medvirke til at beskytte en indsat brigade.